Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

Dnia 6 kwietnia 2018 r. w murach Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona zmianom administracyjnego prawa proceduralnego z perspektywy praktyki i teorii.

logo erasmusRozpoczęła się rekrutacja studentów i kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

 

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego serdecznie zaprasza na współorganizowaną konferencję międzynarodową 2nd EUMIGRO Conference “Migration and refugee crisis: the EU and its member states between obligation, self-interest and goodwill”,

Mamy zaszczyt poinformować, że Rada Wydziału Nauk Społecznych i Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 12 marca 2018 r. podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Budzyńskiego oraz nadania mu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina: socjologia.Uchwała stanie się prawomocna z chwilą zatwierdzenia przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.Promotor: ks. dr hab. Paweł Prufer, prof. nadzw. AJP

Serdecznie gratulujemy Panu Łukaszowi Budzyńskiemu życząc dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża przyjmuje zgłoszenia studentów i pracowników naszej Uczelni na 30-godzinne kursy językowe. W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

 

 

Mamy zaszczyt poinformować, że Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. nr 115.5.2017 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA nauk społecznych uzyskał dr hab. Bogusław Jagusiak

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Bogusławowi Jagusiakowi i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top