Wydział Ekonomiczny - aktualności

Działamy w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. Naszym klientom dostarczamy rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym, oraz szereg produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych i kredytowych. Dzięki różorodności oferowanych produktów nasi pracownicy mogą budować swoją ścieżkę kariery w różnych obszarach biznesowych Banku.

Na podstawie Uchwały nr 64/000/2016 Senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru specjalności/ modułu na studiach drugiego stopnia Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, informuję, że w r. a. 2017/2018 na kierunku zarządzanie studia drugiego stopnia, zostaną uruchomione następujące specjalności:

kursy jzykoweDział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża przyjmuje zgłoszenia studentów i pracowników naszej Uczelni na 30-godzinne kursy językowe. W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski i włoski, ukraiński.

  1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.

doktoratMamy zaszczyt poinformować, że Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Mierzejewskiej oraz nadania jej stopnia doktora w dziedzinie: nauki ekonomiczne, dyscyplina: finanse.

Temat rozprawy doktorskiej: "Ocena bezpieczeństwa działalności banków komercyjnych na rynku kapitałowym"

Promotor: dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. nadzw. US

 

Serdecznie gratulujemy Pani Doktor Annie Mierzejewskiej i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!


 

Dnia  8 grudnia 2017 roku  o godzinie 16.00 w budynku  nr  8 sala 302 przy ul. F. Chopina 52, odbędzie się uzupełniające szkolenie BHP  dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku  oraz ślubowanie (dotyczy tylko studentów, którzy  nie uczestniczyli w szkoleniu podczas dni adaptacyjnych).

Przypominam, iż bez odbytego szkolenia BHP semestr zimowy nie zostanie zaliczony.

J.M


Lokalizacja

Kontakt

Back to top