Wydział Ekonomiczny - aktualności

W dniu 19 kwietnia 2018 roku miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Konwentu Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, na którym to Dziekan prof. nadzw. dr hab. Paweł Prüfer wręczył powołania osobom tworzącym skład nowego Konwentu na lata 2018-2020.

 

W skład konwentu zostali powołani: Pan Henryk Drewniak Prezes Regionalnej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Pani Izabela Jankowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wielkopolskim, Pan Dariusz Obiegło Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim, Pan Łukasz Drewniak Prezes Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gorzowie Wielkopolskim, Pan Henryk Maciej Woźniak Przewodniczący Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców, Pan Krzysztof Kielec Prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pani Wioletta Gostkowska zastępca Dyrektora Poczty Polskiej w Gorzowie Wielkopolskim, Pan Robert Szyndel Dyrektor Noble Securities Dom Maklerski, Pani Małgorzata Dułak-Panek I Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

logo fgpwW dniu 18.04.2018 w bibliotece głównej im. Elizy Orzeszkowej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbył się wykład Nie stój – inwestuj! realizowany wspólnie z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w ramach modułu tematycznego „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”, którego celem jest zachęcenie uczestników do inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wykład przeprowadził dla studentów kierunku finanse i rachunkowość dr Waldemar Aspadarec z Katedry Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego / Szkoła Giełdowa Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

logo ZREMBW dniu 17 kwietnia 2018 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie nawiązania współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z Holding Zremb Gorzów S.A., pozwalające odbyć studencką praktykę zawodową dla studentów kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny.  

nzb logo24.04.2018 na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w godzinach 11:45-13:15 w sali 302 blok numer 6 odbędzie się wykład na temat Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Moduł realizowany jest z Radą Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Krajową Izbą Rozliczeniową.

logo ibe 850x283W dniu 12 kwietnia 2018 roku w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się szkolenie dotyczące kwalifikacji rynkowych w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, w którym wziął udział dr A. Kuciński Kierownik Zakładu Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

france flag svgW dniach 23 - 25 kwietnia 2018 r. odbędą się  warsztaty z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym. Organizowane są w ramach projektu Erasmus+ przez Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Université de Lorraine, Francja. Warsztaty przeprowadzone zostaną dla studentów II roku kierunku finanse i rachunkowość, studia stacjonarne oraz II roku kierunku zarządzanie, studia stacjonarne.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top