Wydział Ekonomiczny - aktualności

ZUSW dniu 22 stycznia 2018 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie nawiązania współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oddział w Gorzowie Wielkopolskim, pozwalające odbyć studencką praktykę zawodową dla studentów kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny oraz kierunku zarządzanie, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki.  

W ramach realizowanej współpracy Wydziału Ekonomicznego z interesariuszami zewnętrznymi zostały przesłane propozycje tematów prac dyplomowych. 

accurate loogoW dniu 22 stycznia 2018 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie nawiązania współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z firmą Accurate Biuro Rachunkowe Agnieszka Paluch w Gorzowie Wielkopolskim umożlwiające studentom kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny odbycie studenckiej praktyki zawodowej.  

utw skwierzynaDnia 23.01.2018 r. w siedzibie Dziennego Domu Seniora „Wigor” w Skwierzynie odbył się wykład z zakresu ekonomii, pt. „Ewolucja bankowości”. Wykład został przeprowadzony przez dr Annę Mierzejewską, pracownika Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i był skierowany specjalnie do słuchaczy - studentów Skwierzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem Uniwersytetu jest kształcenie słuchaczy - seniorów przez całe życie a idei tej służą organizowane przez Uniwersytet tematyczne zajęcia - wykłady, które odbywają na zaproszenie słuchaczy Uniwersytetu, prowadzane przez doświadczonych wykładowców i prelegentów.

Działamy w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce. Naszym klientom dostarczamy rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym, oraz szereg produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych i kredytowych. Dzięki różorodności oferowanych produktów nasi pracownicy mogą budować swoją ścieżkę kariery w różnych obszarach biznesowych Banku.

Na podstawie Uchwały nr 64/000/2016 Senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru specjalności/ modułu na studiach drugiego stopnia Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, informuję, że w r. a. 2017/2018 na kierunku zarządzanie studia drugiego stopnia, zostaną uruchomione następujące specjalności:

Lokalizacja

Kontakt

Back to top