logo klaster metalowy15 października 2018 roku odbył się  Jubileusz 10-lecia istnienia Lubuskiego Klastra Metalowego. W uroczystości Jubileuszu Lubuskiego Klastra Metalowego wzięli udział m.in. Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz, kanclerz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Roman Gawroniak, prodziekan do spraw nauki Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Małgorzata Trocka, kierownik Zakładu Rachunkowości i Zarządzania Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Andrzej Kuciński.

Podczas uroczystej Gali odznaczenia państwowe z rąk Wojewody Władysława Dajczaka otrzymali Prezes Lubuskiego Klastra Metalowego Andrzej Graczykowski i dyrektor biura Lubuskiego Klastra Metalowego Włodzimierz Fleischer. Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego wręczył Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, a otrzymali je Prezes Andrzej Graczykowski oraz Wiceprezezes Zarządu LKM oraz Prezes Zarządu Firmy GOTECH Sp. z o.o. Mariusz Batura. Za znaczący wpływ dla rozwoju naszego miasta, Odznaki Honorowe Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z rąk Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sebastiana Pieńkowskiego odebrali Prezes Andrzej Graczykowski oraz Roman Mizerny-Prezes firmy HOLDING-ZREMB Gorzów S.A.

Wśród gości nie zabrakło inicjatorów naszego klastra m.in. przedstawicieli Lubuskiej Organizacji Pracodawców oraz Business and Innovation Centre we Frankfurcie nad Odrą w osobie Uwe Hoppe ówczesnego szefa tej organizacji. Również klaster, swoim Medalem 10-lecia, wyróżnił osoby i instytucje zasłużone dla naszego stowarzyszenia w ostatnich dziesięciu latach. Wśród wyróżnionych znalazła się Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Galę uświetnił koncert Capelli Zamku Rydzyńskiego.

Dr Andrzej Kuciński

pełnomocnik Dziekana do spraw współpracy z przedsiębiorcami

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top