|   EN

kawaW dniu 21 maja 2019 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim  przy ulicy Fryderyka Chopina 52, odbyło się w ramach cyklu „Przy kawie o sprawie”, spotkanie z Panią Barbarą Szulowską – Kleinhardt, zastępcą Dyrektora ds. Dochodów w Gorzowskim Oddziale ZUS.

Na spotkaniu prelegentka przedstawiła studentom informacje dotyczące Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – państwowej instytucji publicznoprawnej, będącej jednostką sektora finansów publicznych na barkach której spoczywa realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Było o historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podstawach prawnych jego funkcjonowania, strukturze oraz zadaniach, które odnoszą się przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego obywatelom.

Poruszone zostały ważne kwestie dotyczące świadczeń wypłacanych przez ZUS, będących odpowiedzią na zdarzenia, m.in., chorobę, niepełnosprawność, utratę pracy- bezrobocie, starość, wypadek przy pracy, chorobę zawodową, macierzyństwo bądź śmierć żywiciela, które to powodują zmniejszenie możliwości zdobywania przez obywatela pieniędzy własną pracą, przez co powstaje niedopasowanie wysokości dochodów do jego potrzeb.

W imieniu Studentów Wydziału Ekonomicznego i własnym, składam Pani Barbarze Szulowskiej – Kleinhardt serdecznie podziękowania za przybycie i bardzo ciekawy wykład.

Back to top