Wydział Humanistyczny - aktualności

Wykaz promotorów  r.a. 2018/2019

 

Filologia polska - I stopnia:

- dr hab. Ewa Golachowska

- dr hab. Franciszek Pilarczyk

- dr Jowita Żurawska-Chaszewska

 

 Filologia polska - II stopnia:

- prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

 - dr hab. Ewa Golachowska

- dr hab. Jonna Rychter

- dr hab. Katarzyna Taborska

 

Filologia angielski - I stopnia

- dr Joanna Bobin

- dr Paulina Kłos-Czewrwińska

- dr Magdalena Witkowska

 

 Filologia angielska - II stopnia

- dr Joanna Bobin

- dr Magdalena Witkowska

 

Filologia germańska:

- dr Anna Bielewicz-Dubiec

- dr Joanna Dubiec-Stach

- dr Renata Nadobnik

- dr hab. Igor Panasiuk

 

Pedagogika - I stopnia:

- dr Aneta Baranowska

- dr Jolanta Gebreselassie

- dr Danuta Godlewska

- dr Ewa Koprowiak

- dr Anna Lis-Zaldivar

- dr Dorota Skrocka

- dr Bogumiła Walak

 

Pedagogika - II stopnia:

- dr hab. Beata Orłowska

- prof. dr hab. Urszula Ostrowska

- prof. dr hab. Zabigniew Romańczuk

- dr hab. Ewa Ryś

- dr hab. Andrzej Sowiński

- dr hab. Marcin Wasilewski

 

 

Sesja  egzaminacyjna

rok akademicki 2018/2019  -  semestr zimowy

aktualizacja: 29.01.2019 r.

 

 

Sesja egzaminacyjna odbywa się w terminie: 30.01-12.02.2019 r.

Sesja poprawkowa odbywa się w terminie: 20.02-05.03.2019 r.

 

ZAŁĄCZNIK:

Pobierz plik (sesja egzaminacyjna s.Z - 2018-2019.docx)sesja egzaminacyjna s.Z - 2018-2019.docx

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców
Akademii im. Jakuba z Paradyża

  1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii
    im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych
    lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
  2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
  3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Humanistycznego, dnia 27 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:

dr hab. Lechosławowi Joczowi – 2500 zł;

dr Maciejowi Dudzie – 2100 zł;

dr Anecie Baranowskiej – 1000 zł;

dr Annie Dobrychłop – 1000 zł;  

 

                                                                                   Dziekan Wydziału Humanistycznego
                                                                                          prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Lokalizacja

Kontakt

Back to top