O wydziałach

REGULAMIN STUDIÓW

Pobierz plik (19-19 US zalacznik - Regulamin Studiow.pdf) US nr 19-2019 - Regulamin studiów

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia 2019-2021

Pobierz plik (1a. Plany studiów II stopień BN stacjonarne 2019-2021.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2019-2021

Pobierz plik (1b. Plany studiów II stopień BN niestacjonarne 2019-2021.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2019-2021

KARTY PRZEDMIOTÓW:

 

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia 2018-2020

Pobierz plik (1a. Plany studiów II stopień BN stacjonarne 2018-2020.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2018-2020

Pobierz plik (1b. Plany studiów II stopień BN niestacjonarne 2018-2020.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2018-2020

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2018-2020.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2018-2020.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2018-2020.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2018-2020.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2018-2020.pdf

Pobierz plik (E. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2018-2020.pdf) E. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2018-2020.pdf

 

 

 

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia 2017-2019

Pobierz plik (1a. Plany studiów II stopień BN stacjonarne 2017-2019.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2017-2019

Pobierz plik (1b. Plany studiów II stopień BN niestacjonarne 2017-2019.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2017-2019

KARTY PRZEDMIOTÓW:

Pobierz plik (1. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2017-2019.pdf) 1. Moduł kształcenia ogólnego - BN II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (2. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2017-2019.pdf) 2. Moduł kształcenia podstawowego - BN II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (3. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2017-2019.pdf) 3. Moduł kształcenia kierunkowego - BN II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2017-2019.pdf) 4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ABiPP II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (4. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2017-2019.pdf) 4. Moduł kształcenia specjalnościowego - SPwSB II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2017-2019.pdf) 4. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZBPiSK II stopień 2017-2019.pdf

Pobierz plik (5. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2017-2019.pdf) 5. Moduł dyplomowanie i praktyka BN II stopień 2017-2019.pdf

 

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia 2016-2018

Pobierz plik (1b. Plany studiów II BN niestacjonarne od 01.10.2016.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2016-2019

Pobierz plik (1b. Plany studiów II BN niestacjonarne od 01.10.2016.pdf) Plan studiów II stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2016-2019

KARTY PRZEDMIOTÓW studia stacjonarne:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego - II BN st. stacjonarne 2016-2019.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego - II BN st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia kierunkowego - II BN st. stacjonarne 2016-2019.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego - II BN st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego - II BN st. stacjonarne 2016-2018.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego - II BN st. stacjonarne 2016-2018.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - AB  st. stacjonarne 2016-2019.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - AB st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SP st. stacjonarne 2016-2019.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SP st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZB  st. stacjonarne 2016-2019.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZB st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (E. Dyplomowanie i praktyka II BN st. stacjonarne 2016-2019.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka II BN st. stacjonarne 2016-2019.pdf

KARTY PRZEDMIOTÓW studia niestacjonarne:

Pobierz plik (A. Moduł kształcenia ogólnego - II BN st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) A. Moduł kształcenia ogólnego - II BN st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (B. Moduł kształcenia podstawowego - II BN st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) B. Moduł kształcenia podstawowego - II BN st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Moduł kształcenia kierunkowego - II BN st. niestacjonarne 2016-2018.pdf) C. Moduł kształcenia kierunkowego - II BN st. niestacjonarne 2016-2018.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - AB  st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - AB st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SP  st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - SP st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZB  st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) D. Moduł kształcenia specjalnościowego - ZB st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (E. Dyplomowanie i praktyka II BN st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) E. Dyplomowanie i praktyka II BN st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

REGULAMIN STUDIÓW

Pobierz plik (19-19 US zalacznik - Regulamin Studiow.pdf) US nr 19-2019 - Regulamin studiów

 

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ADMINISTRACJA 2019-2022

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień ADM stacjonarne 2018-2021.pdf) Plan studiów I stopnia ADMINISTRACJA stacjonarne 2019-2022.pdf

Pobierz plik (19-19 US zalacznik - Regulamin Studiow.pdf) Plan studiów I stopnia ADMINISTRACJA niestacjonarne 2019-2022.pdf

Karty przedmiotów:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA 2019-2022.pdf) A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA 2019-2022.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA 2019-2022.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA 2019-2022.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AE 2019-2022.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AE 2019-2022.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AGiF 2019-2022.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AGiF 2019-2022.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AP 2019-2022.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AP 2019-2022.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - ASZiOS 2019-2022.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - ASZiOS 2019-2022.pdf

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień ADM stacjonarne 2017-2020.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA 2019-2022.pdf

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ADMINISTRACJA 2018-2021

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień ADM stacjonarne 2018-2021.pdf) Plan studiów I stopnia ADMINISTRACJA stacjonarne 2018-2021

Pobierz plik (1b. Plany studiów I stopień ADM niestacjonarne 2018-2021.pdf) Plan studiów I stopnia ADMINISTRACJA niestacjonarne 2018-2021

Karty przedmiotów:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA 2018-2021.pdf) A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA 2018-2021.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA 2018-2021.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AE 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AE 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AGiF 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AGiF 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AP 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AP 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - ASZiPS 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - ASZiPS 2018-2021.pdf

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień ADM stacjonarne 2017-2020.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA 2018-2021.pdf

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień ADM stacjonarne 2017-2020.pdf) E. Przedmioty obieralne - Administracja 2018-2019.pdf

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ADMINISTRACJA 2017-2020

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień ADM stacjonarne 2017-2020.pdf) Plan studiów I stopnia ADMINISTRACJA stacjonarne 2017-2020

Pobierz plik (1b. Plany studiów I stopień ADM niestacjonarne 2017-2020.pdf) Plan studiów I stopnia ADMINISTRACJA niestacjonarne 2017-2020

Karty przedmiotów

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA 2017-2020.pdf) A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA 2017-2020.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA 2017-2020.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA 2017-2020.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AE 2017-2020.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AE 2017-2020.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AGiF 2017-2020.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AGiF 2017-2020.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AP 2017-2020.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AP 2017-2020.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - ASZiPS 2017-2020.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - ASZiPS 2017-2020.pdf

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień ADM stacjonarne 2017-2020.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA 2017-2020.pdf

Pobierz plik (E. Przedmioty obieralne - ADMINISTRACJA 2017-2020.pdf) E. Przedmioty obieralne - ADMINISTRACJA 2017-2020.pdf

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ADMINISTRACJA 2016-2019

Pobierz plik (Plan studiów ADMINISTRACJA stacjonarne 2016-2019.pdf) Plan studiów ADMINISTRACJA stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2015-2018.pdf) Plan studiów ADMINISTRACJA niestacjonarne 2016-2019.pdf

Karty przedmiotów - studia stacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf) A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AP st. stacjonarne 2016-2019.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AP st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (E. Przedmioty obieralne - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf) E. Przedmioty obieralne - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Karty przedmiotów - studia niestacjonarne

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AP st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AP st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (E. Przedmioty obieralne - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) E. Przedmioty obieralne - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2016-2019.pdf


PROGRAM STUDIÓW - kierunek ADMINISTRACJA 2015-2018

Pobierz ten plik (Plan studiów ADMINISTRACJA stacjonarne 2015-2018.pdf) Plan studiów ADMINISTRACJA stacjonarne 2015-2018.pdf

Pobierz ten plik (Plan studiów ADMINISTRACJA niestacjonarne 2015-2018.pdf) Plan studiów ADMINISTRACJA niestacjonarne 2015-2018.pdf

Karty przedmiotów - studia stacjonarne

Pobierz ten plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2015-2018.pdf) A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2015-2018.pdf

Pobierz ten plik (B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2015-2018.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2015-2018.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnosciowe - AP st. stacjonarne 2015-2018.pdf) C. Przedmioty specjalnosciowe - AP st. stacjonarne 2015-2018.pdf

Pobierz ten plik (D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2015-2018.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2015-2018.pdf

Pobierz ten plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2015-2018.pdf) E. Przedmioty obieralne - ADMINISTRACJA st. stacjonarne 2015-2018.pdf

Karty przedmiotów - studia niestacjonarne

Pobierz ten plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2015-2018.pdf) A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2015-2018.pdf

Pobierz ten plik (B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2015-2018.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2015-2018.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnosciowe - AP st. niestacjonarne 2015-2018.pdf) C. Przedmioty specjalnosciowe - AP st. niestacjonarne 2015-2018.pdf

Pobierz ten plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2015-2018.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2015-2018.pdf

Pobierz ten plik (A. Przedmioty podstawowe - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2015-2018.pdf) E. Przedmioty obieralne - ADMINISTRACJA st. niestacjonarne 2015-2018.pdf

REGULAMIN STUDIÓW

Pobierz plik (19-19 US zalacznik - Regulamin Studiow.pdf) US nr 19-2019 - Regulamin studiów

 

 


PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia 2019-2022

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień BN stacjonarne 2019-2022.pdf) Plan studiów I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2019-2022

Pobierz plik (1b. Plany studiów I stopień BN niestacjonarne 2019-2022.pdf) Plan studiów I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2019-2022

Karty przedmiotów:

 

 


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia 2018-2021

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień BN stacjonarne 2018-2021.pdf) Plan studiów I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2018-2021

Pobierz plik (1b. Plany studiów I stopień BN niestacjonarne 2018-2021.pdf) Plan studiów I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2018-2021

Karty przedmiotów:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf) A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AB 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AB 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - BGiR 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - BGiR 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - BM 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - BM 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - EdB 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - EdB 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - OOiM 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - OOiM 2018-2021.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - ZKwR 2018-2021.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - ZKwR 2018-2021.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf

Pobierz plik (E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf) E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2018-2021.pdf

 


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia 2017-2020

Pobierz plik (1a. Plany studiów I stopień BN stacjonarne 2017-2020.pdf) Plan studiów I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2017-2020

Pobierz plik (1b. Plany studiów I stopień BN niestacjonarne 2017-2020.pdf) Plan studiów I stopnia BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2017-2020

Karty przedmiotów:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2017-2020.pdf) A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2017-2020.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2017-2020.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2017-2020.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - BM 2017-2020.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - BM 2017-2020.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - ZKwR 2017-2020.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - ZKwR 2017-2020.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka - BN 2017-2020.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2017-2020.pdf

Pobierz plik (E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2017-2020.pdf) E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 2017-2020.pdf

 


 

PROGRAM STUDIÓW - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia 2016-2019

Pobierz plik (01-16 US załącznik - Regulamin Studiów.pdf) Plan studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (01-16 US załącznik - Regulamin Studiów.pdf) Plan studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE niestacjonarne 2016-2019.pdf

KARTY PRZEDMIOTÓW studia stacjonarne:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf) A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - AB st. stacjonarne 2016-2019.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - AB st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnościowe - BGiR st. stacjonarne 2016-2019.pdf) C. Przedmioty specjalnościowe - BGiR st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf) E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. stacjonarne 2016-2019.pdf

KARTY PRZEDMIOTÓW studia niestacjonarne:

Pobierz plik (A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) A. Przedmioty podstawowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) B. Przedmioty kierunkowe - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnosciowe - AB st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) C. Przedmioty specjalnosciowe - AB st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (C. Przedmioty specjalnosciowe - BGiR st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) C. Przedmioty specjalnosciowe - BGiR st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) D. Dyplomowanie i praktyka - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

Pobierz plik (E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf) E. Przedmioty obieralne - BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE st. niestacjonarne 2016-2019.pdf

 

 

Pobierz plik (Analiza ankiet studenckich sem. letni 2017-2018.pdf) Wyniki ankiet oceny nauczycieli akademickich WAiBN w r.a. 2017/2018 - sem. letni

 

 


 

 

Pobierz plik (Analiza ankiet studenckich sem. zimowy 2017-2018.pdf) Wyniki ankiet oceny nauczycieli akademickich WAiBN w r.a. 2017/2018 - sem. zimow

 

 


 

 

 

 

 Wyniki ankiet oceny nauczycieli akademickich WAiBN w r.a. 2016/2017 - sem. letni

 

 


 

 

 

 

 

Wyniki ankiet oceny nauczycieli akademickich WAiBN w r.a. 2016/2017 - sem.zimowy

 

 


 

SEMINARIUM MŁODZIEŻ NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY – STAŻE, PRAKTYKI, STYPENDIA, PRACA, INSTYTUCJE UE

W sobotę 6 maja 2017 r. w godz. 10.30-13.00 w sali 214 budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się seminarium „MŁODZIEŻ NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY – STAŻE, PRAKTYKI, STYPENDIA, PRACA, INSTYTUCJE UE”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz Polską Fundację im. Roberta Schumana we współpracy z Wydziałem Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz CEWSE, PECSA, Instytutem Stosunków Międzynarodowych UW, Instytutem Nauk Politycznych UW oraz Instytutem Europeistyki UW. Seminarium dotyczyło 3 kwestii: jakości kształcenia, praktyk studenckich oraz współpracy na linii uniwersytet – świat biznesu. Współorganizatora – WAiBN AJP – reprezentowała dr Aleksandra Szczerba-Zawada, przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Kierowniczka Zakładu Administracji, która przedstawiła dobre praktyki oraz główne wyzwania w podnoszeniu jakości kształcenia na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP. Seminarium pozwoliło wymienić doświadczenia, zidentyfikować problemy młodzieży na europejskich rynkach pracy z różnych perspektyw a także sformułować rekomendacje na przyszłość.

Autor:
dr A.Szczerba-Zawada

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top