O wydziałach

 

LUBUSKA NAUKOWA RADA BEZPIECZEŃSTWA

Pobierz ten plik (Zarządzenie powołujące LNRB podpisane przez Wojewodę.pdf) Zarządzenie powołujące LNRB

Pobierz ten plik (Zarządzenie powołujące LNRB podpisane przez Wojewodę.pdf) Sprawozdanie z działania LNRB za rok 2015.pdf

 

 

KONWENT WYDZIAŁU ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO


Członkowie Konwentu

1.Miasto Gorzów WielkopolskiDyrektor Wydziału Strategii Miasta Agnieszka Sokołowska
2.Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimWicestarosta Danuta Szewczyk
3.Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie WielkopolskimLubuski Komendant Wojewódzki PSP st. kpt. Patryk Maruszak
4.Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie WielkopolskimDyrektor Biura Wojewody Waldemar Gredka
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w LUW Krzysztof Kołcz
5.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie WielkopolskimLubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Dorota Konaszczuk
6.Kancelaria adwokackaAdwokat Natasza Jemielity
7.Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim Dyrektor Marlena Młynarczyk
8.Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie WielkopolskimDyrektor Jolanta Szynkarczuk
9.Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie WielkopolskimPrezes Przemysław Kledzik
10.Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie WielkopolskimDyrektor Izabela Jankowska
11.Miejski Rzecznik KonsumentaTomasz Gierczak
12.Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie WielkopolskimKomendant insp. Jarosław Janiak
13.Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskimpłk. Dariusz Kalczyński
14.Komenda Straży Miejskiej w Gorzowie WielkopolskimKomendant Andrzej Jasiński
15.Komenda Miejska Policji w MiędzyrzeczuKomendant mł. insp. Paweł Rynkiewicz
16.Urząd Dozoru Technicznego w Gorzowie WielkopolskimDyrektor Krzysztof Łybek
17.Związek Celowy Gmin MG-6 w Gorzowie WielkopolskimDyrektor Katarzyna Szczepańska
18.Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie WielkopolskimKomendant cz. p. o. mjr Grzegorz Marcińczak
19.17 Wielkopolska Brygad Zmechanizowana w Międzyrzeczu

Szef Pionu Szkolenia ppłk Jarosław Mosur

20.2 Stargardzki batalion saperów w StargardzieDowódca ppłk mgr inż. Mirosław Zyber
21.Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze Szef płk mgr inż. Grzegorz Dyrka

 

Pobierz ten plik (Kompetencje Konwentu Wydziału - wyciąg z Regulaminu Wydziału.doc) Kompetencje Konwentu Wydziału - wyciąg z Regulaminu Wydziału.doc

Pobierz ten plik (Posiedzenie Konwentu w dniu 29.02.2016 r.docx) Posiedzenie Konwentu w dniu 15.06.2016 r.doc

 

Kierownik Zakładu Administracji

dr Aleksandra Szczerba-Zawada

pokój 208

tel. 95 7 279 530

e-mail: aszczerba-zawada@pwsz.pl

Dyżury dla studentów:

 

 

Pracownicy Zakładu Administracji

prof. dr hab. Irena Machaj

dr hab. Paweł Leszczynski

dr hab. Karol Mausch

dr hab. Witold Sobczak

dr hab. Patrycja Suwaj

dr Krystian Czarny

dr Sywlia Gwoździewicz

dr Marcin Jagodziński

dr Jacek Jaśkiewicz

dr Piotr Krzyżanowski

dr Mariusz Macudziński

dr Katarzyna Samulska

dr Karol Siemaszko

dr Robert Słabuszewski

dr Bogna Wach

dr Mgdalena Wolińska

mgr Łukasz Marcinkiewicz

 

Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego

dr hab. Bogusław Jagusiak

pokój 206

tel. 95 7 279 533

e-mail: bjagusiak@wat.edu.pl

Dyżury dla studentów:

I tydzień poniedziałek, godz.

I tydzień wtorek, godz.

 

Pracownicy Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego

prof. dr hab. Zbigniew Czachór

prof. dr hab. Janusz Faryś

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

dr hab. Kaimierz Kraj

dr hab. Jerzy Rossa

dr hab. Joachim v. Wedel

dr Łukasz Budzyński

dr Anna Chabasińska

dr Marek Działoszyński

dr Krzysztof Gorazdowski

dr Grzegorz Klein

dr Marek Laskowski

dr Stanisław Lenard

dr Robert Maciejczyk

dr Tomasz Marcinkowski

dr Zdzisław Maślak

dr Juliusz Sikorski

dr Andrzej Skwarski

dr Ewa Szuber-Bednarz

dr Waldemar Zakrzewski

mgr Jarosław Janiak

mgr Waldemar Kaak

mgr Joanna Lubimow

 

Kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej

prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński

pokój 209

tel. 95 7 279 529

e-mail: paw.lesz@wp.pl

 

Zespół badawczy

prof. zw. dr hab. Janusz Faryś

prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński

dr Przemysław Słowiński

dr Anna Chabasińska

dr Piotr J. Krzyżanowski

dr Bogna Wach

dr Łukasz Budzyński

 

 

Pobierz ten plik (1. Koncepcja funkcjonowania Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej.docx) 1. Koncepcja funkcjonowania Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej.docx

Pobierz ten plik (2. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Poznań 15-16.05.2014.docx) 2. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Poznań 15-16.05.2014.docx

Pobierz plik (Wykaz publikacji 1997-2019.docx) 3. Wykaz publikacji prof. nadzw. dr hab. P. Leszczyński 1997-2019

Pobierz ten plik (wykłady i konferencje.docx) 4. Wykłady i konferencje

Pobierz ten plik (Page-1.jpg) Page-1.jpg

Pobierz plik (Zaświadczenie.jpg) Zaświadczenie.jpg

 

W dniu 5 kwietnia 2016 r. Kierownik Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ oraz Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego naszej Uczelni, wraz z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim, współorganizowali wizytę Ambasadora Republiki Białoruś w RP, pana Aleksandra Averyanova w PWSZ – w Bibliotece Głównej, połączonej z wykładem dla studentów na temat aktualnej sytuacji gospodarczej i perspektyw inwestowania na Białorusi, wygłoszonym przez Radcę – Ministra w Ambasadzie RB – Igora Sekretę. Oficjalnego powitania gości dokonała JM Rektor Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Oprócz wspomnianych osobistości, w wykładzie uczestniczyli też towarzyszący Ambasadorowi dyrektorzy przedstawicielstw dwóch białoruskich banków działających w Polsce oraz firmy konsultingowej z siedzibą w Mińsku, a ponadto wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Krzysztof Kononowicz, dyrektor Biura ZIP-H Stanisław Owczarek, dr Halina Uchto – Pełnomocnik Rektora PWSZ do Spraw Współpracy Międzynarodowej, dr Anna Chabasińska – Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ i współpracownik Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa oraz członkini zespołu badawczego wspomnianej na wstępie Katedry, prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński – kierownik Pracowni oraz Katedry, a także inni nauczyciele akademiccy.

Paweł Leszczyński

 

 

Rozmowy w Radio "Zachód"

http://www.zachod.pl/radio-zachod/audycje/ksiazki/miedzy-unia-a-rosja/

http://www.zachod.pl/radio-zachod/audycje/ksiazki/najdluzsza-wojna-przed-ukraina-byl-wietnam/

http://www.zachod.pl/radio-zachod/audycje/ksiazki/jak-wygrac-wybory/

 

Kierownik Katedry Podmiotowego Zarządzania Systemami Bezpieczeństwa

dr hab. Bogusław Jagusiak

pokój 206

tel. 95 7 279 533

e-mail: bjagusiak@wat.edu.pl

 

Członkowie Katedry

dr Sylwia Gwoździewicz

dr Krzysztof Gorazdowski

dr Tomasz Marcinkowski

dr Juliusz Sikorski

dr Aleksandra Szczerba-Zawada

dr Waldemar Zakrzewski

mgr Waldemar Kaak

mgr Joanna Lubimow

 

Pobierz ten plik (Plany rozwoju i współpracy Katedry PZSB.pdf) Plany rozwoju i współpracy Katedry PZSB.pdf

Lokalizacja

Kontakt

Back to top