|   EN

O wydziałach

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (06-19 ZR praca dyplomowa i egzamin dyplomowy.pdf) 06-19 ZR praca dyplomowa i egzamin dyplomowy.pdf

Pobierz plik (06-19 ZR załacznik nr 1 - strona tytułowa.doc) 06-19 ZR załacznik nr 1 - strona tytułowa.doc

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 2 - instrukcja przygotowania pracy w wersji elektronicznej.pdf) 06-19 ZR zalacznik nr 2 - instrukcja przygotowania pracy w wersji elektronicznej.pdf

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 3 - oswiadczenie studenta o samodzielnosci pracy.doc) 06-19 ZR zalacznik nr 3 - oswiadczenie studenta o samodzielnosci pracy.doc

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 4 - oswiadczenie studenta - udzielenie licencji.doc) 06-19 ZR zalacznik nr 4 - oswiadczenie studenta - udzielenie licencji.doc

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 5 - procedura antyplagiatowa.pdf) 06-19 ZR zalacznik nr 5 - procedura antyplagiatowa.pdf

Pobierz plik (kody studiów POL-on WAiBN.pdf) kody studiów POL-on WAiBN.pdf

 

Pobierz plik (Standardy pracy dyplomowej WAiBN 20.11.2017.doc) STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ

Pobierz plik (Załącznik do standardów pracy dyplomowej - Spis treści.doc) Spis treści

Pobierz plik (Harmonogram pisania pracy dyplomowej I stopień.doc) Harmonogram pisania pracy dyplomowej I stopień.doc

Pobierz plik (Harmonogram pisania pracy dyplomowej II stopień.doc) Harmonogram pisania pracy dyplomowej II stopień.doc

 


Uwaga Studenci III roku I stopnia oraz II roku II stopnia studiów
(r.a. 2018/2019)
z przedłużeniem złożenia pracy do obrony do 30.09.2019


 Zgodnie z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 6/0101/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża,
tekst pracy dyplomowej musi być poddany weryfikacji programem antyplagiatowym.

Przed procedurą antyplagiatową praca zostanie przekazana do komisji weryfikującej prace pod kątem zgodności z wydziałowymi standardami pisania pracy dyplomowej.

Zatwierdzone przez promotora prace dyplomowe (podpisane na stronie tytułowej) należy złożyć w dniach 2 - 20 września 2019 roku
w Dziekanacie Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
przy ul. Fryderyka Chopina 52, w budynku nr 7, pokój 115
od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00

 


 PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

 

Studenci III roku studiów I stopnia

Studenci II roku studiów II stopnia

r.a. 2019/2020

 

ADMINISTRACJA

 

Studia pierwszego stopnia

Pobierz plik (Pytania z zakresu kierunku Administracja studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020 .docx) Pytania z zakresu kierunku Administracja studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020 .docx

Pobierz plik (Pytania promotorów - kierunek ADMINISTRACJA studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020.doc.doc)Pytania promotorów - kierunek ADMINISTRACJA studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020.doc.doc

Studia drugiego stopnia

Pobierz plik (Pytania z zakresu kierunku Administracja studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020 .doc) Pytania z zakresu kierunku Administracja studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020 .doc

Pobierz plik (Pytania promotorów - kierunek ADMINISTRACJA studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020.doc) Pytania promotorów - kierunek ADMINISTRACJA studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020.doc

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia pierwszego stopnia

Pobierz plik (Pytania z zakresu kierunku Bezpieczeństwo Narodowe studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020 .docx) Pytania z zakresu kierunku Bezpieczeństwo Narodowe studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020 .docx

 Pobierz plik (Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020.doc) Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020.doc

 

Studia drugiego stopnia

Pobierz plik (Pytania z zakresu kierunku Bezpieczeństwo Narodowe studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020 .docx) Pytania z zakresu kierunku Bezpieczeństwo Narodowe studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020 .docx

Pobierz plik (Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020.doc) Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2019-2020.doc

 


 

  PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

 

Studenci III roku studiów I stopnia

Studenci II roku studiów II stopnia

r.a. 2018/2019

 

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia

Pobierz plik (Pytania z zakresu kierunku ADMINISTRACJA studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx) Pytania z zakresu kierunku ADMINISTRACJA studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx

Pobierz plik (Pytania promotorów - kierunek ADMINISTRACJA studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc) Pytania promotorów - kierunek ADMINISTRACJA studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc

Studia drugiego stopnia

Pobierz plik (Pytania z zakresu kierunku ADMINISTRACJA studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx) Pytania z zakresu kierunku ADMINISTRACJA studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx

Pobierz plik (Pytania promotorów - kierunek ADMINISTRACJA studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc) Pytania promotorów - kierunek ADMINISTRACJA studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia pierwszego stopnia

Pobierz plik (Pytania z zakresu kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx) Pytania z zakresu kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx

Pobierz plik (Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc) Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc

Studia drugiego stopnia

Pobierz plik (Pytania z zakresu kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx) Pytania z zakresu kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx

 Pobierz plik (Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc) Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc

 


 

S

 

 

Wszystkie informacje znajdują sę w zakładce PROCEDURA DYPLOMOWANIA

Wszystkie informacje znajdują się w zakładce PROCEDURA DYPLOMOWANIA

Szanowni Studenci !!!

Nadchodzi czas wyboru przez Państwa grupy seminaryjnej, dlatego też poniżej pozwalam sobie przekazać listę promotorów wraz z ich dziedzinami naukowymi, z zakresu, których będziecie Państwo przygotowywać swoje prace licencjackie oraz magisterskie.

Proszę o zapoznanie się z nimi, gdyż temat Państwa pracy musi odpowiadać zakresowi przedmiotu umieszczonego przy nazwisku promotora w poniższej tabelce.

dr Anna Chabasińska

Prodziekan Wydziału

Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

 r.a. 2019/2020

Kierunek: Administracja studia I stopnia

Lp.PromotorZakres tematyczny
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
1prof. dr hab. Irena Machaj

samorząd lokalny jako instytucja społeczna, samorządność społeczna w gminie – formy przejawiania się, regulacje prawne dotyczące powstawania stowarzyszeń społecznych, status prawny organizacji pożytku publicznego, potrzeby mieszkańców a funkcje samorządu lokalnego, obywatel a gmina – wzajemne relacje i różne wymiary relacji, subsydiarność – pomocniczość społeczna w zbiorowości lokalnej, formy przejawiania się kapitału społecznego w zbiorowości lokalnej

2dr Jacek Jaśkiewicz 

prawo i postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, europejskie prawo administracyjne

 

Kierunek: Administracja studia II stopnia

Lp.PromotorZakres tematyczny
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
1dr hab. Patrycja Suwajprawo administracyjne, nauka administracji, etyka i rozwiązania antykorupcyjne w administracji publicznej 

 

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe studia I stopnia

Lp.PromotorZakres tematyczny
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
1dr Anna Chabasińskaaspekty kulturowe stosunków międzynarodowych, kulturowe zagrożenia bezpieczeństwa RP i Europy (w tym Unii Europejskiej), migracje, problematyka mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych, kościoły i związki wyznaniowe w RP, systemy polityczne 
9dr Stanisław Lenard szeroko rozumiana problematyka związana z zarządzaniem kryzysowym

 

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe studia II stopnia

Lp.Promotor

Zakres tematyczny

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
1dr hab. Kazimierz Kraj

 problematyka zwalczania i przeciwdziałania terroryzmowi (w tym rozwiązania prawne i organizacyjne, historia terroryzmu w Polsce i na świecie); działalność, historia, struktury, operacje, techniki i metody  służb specjalnych (wywiad i kontrwywiad) w Polsce i na świecie; międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa; zarządzanie kryzysowe i jego różnorakie aspekty; służby policyjne, historia, organizacja, rozwiązania prawne (w Polsce i na świecie); siły zbrojne, ich rola i znaczenie w polityce bezpieczeństwa państwa; siły specjalne, jednostki, historia , operacje ( w Polsce i na świecie, począwszy od cichociemnych i żołnierzy SBS) i ich znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego (państwa)

 
2dr hab. Witold Sobczak

prawo międzynarodowe publiczne, prawa człowieka, prawo mediów, bezpieczeństwo prawne jednostki; bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obywateli - kontekst międzynarodowy

 

Szanowni Studenci III rok studiów I stopnia, II rok studiów II stopnia r.a. 2019/2020

poniżej umieszczamy tematy Państwa prac dyplomowych zatwierdzone przez Kolegium Dziekańskie. Oznacza to tym samym, że na pracach złożonych do systemu antyplagiatowego a następnie do egzaminu dyplomowego będzie musiał widnieć zatwierdzony temat. Jakiekolwiek modyfikacje w tym zakresie spowodują, że praca nie zostanie przyjęta.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Wydziału. (tel. 95 7 216 061, waibn@ajp.edu.pl).

Osoby, których tematu nie ma w zestawieniach, proszone są o kontakt na powyższe dane.

 

 Pobierz plik (Administracja studia I stopnia III rok 2019-2020.doc) Administracja studia I stopnia III rok 2019-2020.doc

 Pobierz plik (Administracja studia II stopnia II rok 2019-2020.doc) Administracja studia II stopnia II rok 2019-2020.doc

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia III rok 2019-2020.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia III rok 2019-2020.doc

     Bezpieczestwo narodowe studia II stopnia II rok 2019-2020

 

 


Szanowni Studenci III rok studiów I stopnia, II rok studiów II stopnia r.a. 2018/2019

poniżej umieszczamy tematy Państwa prac dyplomowych zatwierdzone przez Radę Wydziału. Oznacza to tym samym, że na pracach złożonych do systemu antyplagiatowego a następnie do egzaminu dyplomowego będzie musiał widnieć zatwierdzony temat. Jakiekolwiek modyfikacje w tym zakresie spowodują, że praca nie zostanie przyjęta.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Wydziału. (tel. 95 7 216 061, waibn@ajp.edu.pl).

Osoby, których tematu nie ma w zestawieniach, proszone są o kontakt na powyższe dane.

 

Pobierz plik (Administracja studia I stopnia III rok 2018-2019.doc) Administracja studia I stopnia III rok 2018-2019.doc

Pobierz plik (Administracja studia II stopnia II rok 2018-2019.doc) Administracja studia II stopnia II rok 2018-2019.doc

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia III rok 2018-2019.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia III rok 2018-2019.doc

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia II rok 2018-2019.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia II rok 2018-2019.doc

Pobierz plik (Zestawienie zmian tematów - obrony 2018-2019.doc) Zestawienie zmian tematów - obrony 2018-2019.doc

 

W przypadku zmiany tematu pracy dyplomowej należy złożyć wniosek w Sekretariacie Wydziału pok. 220 b. 7

Pobierz plik (Załącznik nr 8. Wniosek o zmianę tematu pracy.doc) WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ TEMATU PRACY

 


 

Szanowni Studenci III rok studiów I stopnia, II rok studiów II stopnia r.a. 2017/2018

poniżej umieszczamy tematy Państwa prac dyplomowych zatwierdzone przez Radę Wydziału. Oznacza to tym samym, że na pracach złożonych do systemu antyplagiatowego a następnie do egzaminu dyplomowego będzie musiał widnieć zatwierdzony temat. Jakiekolwiek modyfikacje w tym zakresie spowodują, że praca nie zostanie przyjęta.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Wydziału. (tel. 95 7 216 061, waibn@ajp.edu.pl).

Osoby, których tematu nie ma w zestawieniach, proszone są o kontakt na powyższe dane.

Pobierz plik (Aministracja studia stacjonarne III rok 2017-2018.doc) Aministracja studia stacjonarne III rok 2017-2018.doc

Pobierz plik (Aministracja studia niestacjonarne III rok 2017-2018.doc) Aministracja studia niestacjonarne III rok 2017-2018.doc

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne III rok 2017-2018.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne III rok 2017-2018.doc

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne III rok 2017-2018.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne III rok 2017-2018.doc

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne II stopnia II rok 2017-2018.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne II stopnia II rok 2017-2018.doc

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne II stopnia II rok 2017-2018.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne II stopnia II rok 2017-2018.doc

Pobierz plik (Zestawienie zmian tematów obrony 2017-2018.doc) Zestawienie zmian tematów obrony 2017-2018.doc

 

W przypadku zmiany tematu pracy dyplomowej należy złożyć wniosek w Sekretariacie Wydziału pok. 220 b. 7

Pobierz plik (Załącznik nr 8. Wniosek o zmianę tematu pracy.doc) WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ TEMATU PRACY

 


 

Szanowni Studenci III rok studiów - r.a. 2016/2017

poniżej umieszczamy tematy Państwa prac licencjackich zatwierdzone przez Radę Wydziału. Oznacza to tym samym, że na pracach złożonych do systemu antyplagiatowego a następnie do egzaminu dyplomowego będzie musiał widnieć zatwierdzony temat. Jakiekolwiek modyfikacje w tym zakresie spowodują, że praca nie zostanie przyjęta.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Wydziału. (tel. 95 7 216 061, waibn@ajp.edu.pl).

Osoby, których tematu nie ma w zestawieniach, proszone są o kontakt na powyższe dane.


Pobierz ten plik (Aministracja studia stacjonarne II rok 2015-2016.doc) Administracja studia stacjonarne

Pobierz ten plik (Administracja studia niestacjonarne II rok 2015-2016.doc) Administracja studia niestacjonarne

Pobierz ten plik (Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne II rok 2015-2016.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne

Pobierz ten plik (Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne II rok 2015-2016.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne

Pobierz plik (Zestawienie zmian tematów III rok 2016-2017.doc) Zestawienie zmian tematów III rok 2016-2017.doc

 

W przypadku zmiany tematu pracy dyplomowej należy złożyć wniosek w Sekretariacie Wydziału pok. 220 b. 7

Pobierz ten plik (20. Zmiana tematu pracy dyplomowej.doc) WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ TEMATU PRACY

 

Back to top