O wydziałach

 

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (06-19 ZR praca dyplomowa i egzamin dyplomowy.pdf) 06-19 ZR praca dyplomowa i egzamin dyplomowy.pdf

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 1 - strona tytulowa.pdf) 06-19 ZR zalacznik nr 1 - strona tytulowa.pdf

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 2 - instrukcja przygotowania pracy w wersji elektronicznej.pdf) 06-19 ZR zalacznik nr 2 - instrukcja przygotowania pracy w wersji elektronicznej.pdf

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 3 - oswiadczenie studenta o samodzielnosci pracy.doc) 06-19 ZR zalacznik nr 3 - oswiadczenie studenta o samodzielnosci pracy.doc

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 4 - oswiadczenie studenta - udzielenie licencji.doc) 06-19 ZR zalacznik nr 4 - oswiadczenie studenta - udzielenie licencji.doc

Pobierz plik (06-19 ZR zalacznik nr 5 - procedura antyplagiatowa.pdf) 06-19 ZR zalacznik nr 5 - procedura antyplagiatowa.pdf

Pobierz plik (kody studiów POL-on WAiBN.pdf) kody studiów POL-on WAiBN.pdf

 

Pobierz plik (Standardy pracy dyplomowej WAiBN 20.11.2017.doc) STANDARDY PRACY DYPLOMOWEJ

Pobierz plik (Załącznik do standardów pracy dyplomowej - Spis treści.doc) Spis treści

Pobierz plik (Harmonogram pisania pracy dyplomowej I stopień.doc) Harmonogram pisania pracy dyplomowej I stopień.doc

Pobierz plik (Harmonogram pisania pracy dyplomowej II stopień.doc) Harmonogram pisania pracy dyplomowej II stopień.doc

 


Uwaga Studenci III roku I stopnia oraz II roku II stopnia studiów
(r.a. 2018/2019)


 Zgodnie z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 6/0101/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża,
tekst pracy dyplomowej musi być poddany weryfikacji programem antyplagiatowym.

Przed procedurą antyplagiatową praca zostanie przekazana do komisji weryfikującej prace pod kątem zgodności z wydziałowymi standardami pisania pracy dyplomowej.

Zatwierdzone przez promotora prace dyplomowe (podpisane na stronie tytułowej) należy złożyć w dniach 6 - 29 maja 2019 roku
w Dziekanacie Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
przy ul. Fryderyka Chopina 52, w budynku nr 7, pokój 115
od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 15:00

 


 

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

 

Studenci III roku studiów I stopnia

Studenci II roku studiów II stopnia

r.a. 2018/2019

 

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia

Pobierz plik (Pytania z zakresu kierunku ADMINISTRACJA studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx) Pytania z zakresu kierunku ADMINISTRACJA studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx

Pobierz plik (Pytania promotorów - kierunek ADMINISTRACJA studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc) Pytania promotorów - kierunek ADMINISTRACJA studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc

Studia drugiego stopnia

Pobierz plik (Pytania z zakresu kierunku ADMINISTRACJA studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx) Pytania z zakresu kierunku ADMINISTRACJA studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx

Pobierz plik (Pytania promotorów - kierunek ADMINISTRACJA studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc) Pytania promotorów - kierunek ADMINISTRACJA studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia pierwszego stopnia

Pobierz plik (Pytania z zakresu kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx) Pytania z zakresu kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx

Pobierz plik (Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc) Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc

Studia drugiego stopnia

Pobierz plik (Pytania z zakresu kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx) Pytania z zakresu kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc.docx

 Pobierz plik (Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc) Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2018-2019.doc

 


 

Studenci III roku studiów I stopnia

Studenci II roku studiów II stopnia

r.a. 2017/2018

 

ADMINISTRACJA

Studia pierwszego stopnia

Pobierz plik (Pytania z zakresu kierunku ADMINISTRACJA studia I stopnia profil ogólnoakademicki r.a. 2017-2018.doc) Pytania z zakresu kierunku ADMINISTRACJA studia I stopnia profil ogólnoakademicki r.a. 2017-2018.doc

Pobierz plik (Pytania promotorów - kierunek ADMINISTRACJA studia I stopnia profil ogólnoakademicki r.a. 2017-2018.doc) Pytania promotorów - kierunek ADMINISTRACJA studia I stopnia profil ogólnoakademicki r.a. 2017-2018.doc

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Studia pierwszego stopnia

Pobierz plik (Pytania z zakresu kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia profil ogólnoakademicki  r.a. 2017-2018.doc) Pytania z zakresu kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia profil ogólnoakademicki r.a. 2017-2018.doc

Pobierz plik (Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia profil ogólnoakademicki r.a. 2017-2018.doc) Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia profil ogólnoakademicki r.a. 2017-2018.doc

Studia drugiego stopnia

Pobierz plik (Pytania z zakresu kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2017-2018.doc) Pytania z zakresu kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2017-2018.doc

Pobierz plik (Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2017-2018.doc) Pytania promotorów - kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia II stopnia profil praktyczny r.a. 2017-2018.doc

 

 

Wszystkie informacje znajdują sę w zakładce PROCEDURA DYPLOMOWANIA

Wszystkie informacje znajdują się w zakładce PROCEDURA DYPLOMOWANIA

Szanowni Studenci !!!

Nadchodzi czas wyboru przez Państwa grupy seminaryjnej, dlatego też poniżej pozwalam sobie przekazać listę promotorów wraz z ich dziedzinami naukowymi, z zakresu, których będziecie Państwo przygotowywać swoje prace licencjackie oraz magisterskie.

Proszę o zapoznanie się z nimi, gdyż temat Państwa pracy musi odpowiadać zakresowi przedmiotu umieszczonego przy nazwisku promotora w poniższej tabelce.

dr Anna Chabasińska

Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju

Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

 

Kierunek: Administracja studia I stopnia

Lp.PromotorZakres tematyczny
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
1dr Aleksandra
Szczerba-Zawada

hmiędzynarodowe, europejskie i krajowe prawo ochrony praw człowieka; prawo antydyskryminacyjne; system prawny Unii Europejskiej; system instytucjonalny Unii Europejskiej; swobody rynku wewnętrznego

 
2dr Katarzyna Samulska 

postępowanie administracyjne; prawo administracyjne; postępowanie sądowoadministracyjne

3dr Ewa Szuber-Bednarz prawo i postępowanie cywilne; prawo i postępowanie administracyjne; prawo pracy; bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe; prawo międzynarodowe; prawo konstytucyjne; prawa człowieka; prawo i postępowanie karne i wykroczeń

 

Kierunek: Administracja studia II stopnia

Lp.PromotorZakres tematyczny
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
1prof. dr hab. Grzegorz Kucharczykhistoria administracji w Polsce i na świecie (do 1989 roku); przemiany w zakresie administracji publicznej w Polsce po 1989 roku; administracja polska w dobie integracji europejskiej 
2dr hab. Patrycja Suwajprawo administracyjne, nauka administracji, etyka i rozwiązania antykorupcyjne w administracji publicznej 
3dr hab. Witold Sobczak prawo międzynarodowe; prawa człowieka; prawo konstytucyjne; prawo mediów

 

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe studia I stopnia

Lp.PromotorZakres tematyczny
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
1dprof. dr hab. Zbigniew Czachórbezpieczeństwo narodowe; bezpieczeństwo wewnętrzne; bezpieczeństwo międzynarodowe; bezpieczeństwo w Europie/Unii Europejskiej; przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej; wojny, konflikty, kryzysy i zagrożenia międzynarodowe 
2dr Łukasz Budzyńskiwspółczesne zagrożenia cywilizacyjne, socjologia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo społeczne, problemy demograficzne 
3dr Anna Chabasińskaaspekty kulturowe stosunków międzynarodowych, kulturowe zagrożenia bezpieczeństwa RP i Europy (w tym Unii Europejskiej), migracje, problematyka mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych, kościoły i związki wyznaniowe w RP, systemy polityczne 
4dr Krzysztof Gorazdowskiprawo karne materialne i procesowe; prawo karne gospodarcze;prawo penitencjarne i wykonawcze, prawo konstytucyjne; prawo policyjne, prawo wykroczeń; kryminologia z wiktymologią, kryminalistyka, terroryzm i antyterroryzm na świecie, bezpieczeństwo militarne, technika wojskowa, system bezpieczeństwa narodowego, prawne podstawy bezpieczeństwa, pozyskiwanie i ochrona informacji; przestępczość jako zjawisko społeczne; patologie społeczne w Unii Europejskiej 
5dr Zdzisław Maślakbezpieczeństwo państwa; bezpieczeństwo społeczne, militarne, polityczne, publiczne; uwarunkowania bezpieczeństwa podmiotu; cyberbezpieczeństwo; współczesne zagrożenia militarne i niemilitarne; zarządzanie kryzysowe; systemy bezpieczeństwa – teoria i praktyka; bezpieczeństwo teleinformacyjne 
6dr Andrzej Skwarski

- przestępczość zorganizowana w Polsce i na świecie: rozwój zjawiska, metody zwalczania, służby zajmujące się walką z p.z.
- służby specjalne: struktura i zadania, czynności operacyjno-rozpoznawcze, współpraca międzynarodowa służb specjalnych
- problemy związane ze zwalczaniem korupcji

 
7dr Ewa Szuber-Bednarzprawo i postępowanie cywilne; prawo i postępowanie administracyjne; prawo pracy;
bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe; prawo międzynarodowe; prawo konstytucyjne; prawa człowieka; prawo i postępowanie karne i wykroczeń
 
8dr Waldemar Zakrzewskizarządzanie kryzysowe; wojska inżynieryjne w procesie wsparcia społeczeństwa w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych; uzupełnienie potencjału Sił zbrojnych RP na wypadek kryzysu i wojny 
9dr Stanisław Lenard szeroko rozumiana problematyka związana z zarządzaniem kryzysowym

 

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe studia II stopnia

Lp.Promotor

Zakres tematyczny

Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
1prof. dr hab. Zbigniew Czachórbezpieczeństwo narodowe; bezpieczeństwo wewnętrzne; bezpieczeństwo międzynarodowe; bezpieczeństwo w Europie/Unii Europejskiej; przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej; wojny, konflikty, kryzysy i zagrożenia międzynarodowe 
2prof. dr hab. Bogusław Jagusiakbebezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo społeczne, polityczne i militarne uwarunkowania bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwo, współczesne zagrożenia terrorystyczne, zagrożenia migracyjne a bezpieczeństwo państwa i jednostki, sytuacje kryzysowe a bezpieczeństwo państwa, systemy polityczne, Unia Europejska, systemy bezpieczeństwa – teoria i praktyka 
3dr hab. Paweł Leszczyński konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski; polityka zagraniczna Polski i państw Europy Północnej oraz Środkowo-Wschodniej; prawa i wolności człowieka; działalność NATO, OBWE, OUBZ (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym), Rady Europy; przemiany polityki neutralności na przykładzie Szwecji, Finlandii i Irlandii oraz statusu państwa neutralnego na przykładzie Austrii

 

Szanowni Studenci III rok studiów I stopnia, II rok studiów II stopnia r.a. 2018/2019

poniżej umieszczamy tematy Państwa prac dyplomowych zatwierdzone przez Radę Wydziału. Oznacza to tym samym, że na pracach złożonych do systemu antyplagiatowego a następnie do egzaminu dyplomowego będzie musiał widnieć zatwierdzony temat. Jakiekolwiek modyfikacje w tym zakresie spowodują, że praca nie zostanie przyjęta.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Wydziału. (tel. 95 7 216 061, waibn@ajp.edu.pl).

Osoby, których tematu nie ma w zestawieniach, proszone są o kontakt na powyższe dane.

 

Pobierz plik (Administracja studia I stopnia III rok 2018-2019.doc) Administracja studia I stopnia III rok 2018-2019.doc

Pobierz plik (Administracja studia II stopnia II rok 2018-2019.doc) Administracja studia II stopnia II rok 2018-2019.doc

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia III rok 2018-2019.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia III rok 2018-2019.doc

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia II rok 2018-2019.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia II stopnia II rok 2018-2019.doc

Pobierz plik (Zestawienie zmian tematów - obrony 2018-2019.doc) Zestawienie zmian tematów - obrony 2018-2019.doc

 

W przypadku zmiany tematu pracy dyplomowej należy złożyć wniosek w Sekretariacie Wydziału pok. 220 b. 7

Pobierz plik (Załącznik nr 8. Wniosek o zmianę tematu pracy.doc) WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ TEMATU PRACY

 


 

Szanowni Studenci III rok studiów I stopnia, II rok studiów II stopnia r.a. 2017/2018

poniżej umieszczamy tematy Państwa prac dyplomowych zatwierdzone przez Radę Wydziału. Oznacza to tym samym, że na pracach złożonych do systemu antyplagiatowego a następnie do egzaminu dyplomowego będzie musiał widnieć zatwierdzony temat. Jakiekolwiek modyfikacje w tym zakresie spowodują, że praca nie zostanie przyjęta.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Wydziału. (tel. 95 7 216 061, waibn@ajp.edu.pl).

Osoby, których tematu nie ma w zestawieniach, proszone są o kontakt na powyższe dane.

Pobierz plik (Aministracja studia stacjonarne III rok 2017-2018.doc) Aministracja studia stacjonarne III rok 2017-2018.doc

Pobierz plik (Aministracja studia niestacjonarne III rok 2017-2018.doc) Aministracja studia niestacjonarne III rok 2017-2018.doc

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne III rok 2017-2018.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne III rok 2017-2018.doc

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne III rok 2017-2018.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne III rok 2017-2018.doc

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne II stopnia II rok 2017-2018.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne II stopnia II rok 2017-2018.doc

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne II stopnia II rok 2017-2018.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne II stopnia II rok 2017-2018.doc

Pobierz plik (Zestawienie zmian tematów obrony 2017-2018.doc) Zestawienie zmian tematów obrony 2017-2018.doc

 

W przypadku zmiany tematu pracy dyplomowej należy złożyć wniosek w Sekretariacie Wydziału pok. 220 b. 7

Pobierz plik (Załącznik nr 8. Wniosek o zmianę tematu pracy.doc) WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ TEMATU PRACY

 


 

Szanowni Studenci III rok studiów - r.a. 2016/2017

poniżej umieszczamy tematy Państwa prac licencjackich zatwierdzone przez Radę Wydziału. Oznacza to tym samym, że na pracach złożonych do systemu antyplagiatowego a następnie do egzaminu dyplomowego będzie musiał widnieć zatwierdzony temat. Jakiekolwiek modyfikacje w tym zakresie spowodują, że praca nie zostanie przyjęta.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem Wydziału. (tel. 95 7 216 061, waibn@ajp.edu.pl).

Osoby, których tematu nie ma w zestawieniach, proszone są o kontakt na powyższe dane.


Pobierz ten plik (Aministracja studia stacjonarne II rok 2015-2016.doc) Administracja studia stacjonarne

Pobierz ten plik (Administracja studia niestacjonarne II rok 2015-2016.doc) Administracja studia niestacjonarne

Pobierz ten plik (Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne II rok 2015-2016.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne

Pobierz ten plik (Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne II rok 2015-2016.doc) Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne

Pobierz plik (Zestawienie zmian tematów III rok 2016-2017.doc) Zestawienie zmian tematów III rok 2016-2017.doc

 

W przypadku zmiany tematu pracy dyplomowej należy złożyć wniosek w Sekretariacie Wydziału pok. 220 b. 7

Pobierz ten plik (20. Zmiana tematu pracy dyplomowej.doc) WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ TEMATU PRACY

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top