Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych - aktualności

W ramach programu Erasmus + w dniach od 5.09.2016 do 9.09.2016. dr Piotr Krzyżanowski złożył wizytę w Dokumentations und Kulturzentrum   Deutscher Sinti und Roma w Heidelbergu, najważniejszej instytucji w Europie dokumentującej prześladowania Sinti i Romów w III Rzeszy oraz ich eksterminację w czasie II wojny światowej.

Serdecznie zaproszamy na wykłady gościnne z cyklu Spotkania z Kulturą Niemiecką

W związku z obchodami V Festiwalu Kultury Europejskiej w dniu 13 maja w Akademickim Centrum Badań Euroregionalnych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 13A  odbył się Festyn Kulturalno-Kulinarny. Wśród przybyłych gości nie zabrakło władz uczeni. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, która dokonała otwarcia uroczystości.

           W dniu 12 maja 2016 r. w ramach obchodów V Festiwalu Kultury Europejskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się seminarium zatytułowane „Begegnungen mit Sprache und Kultur – Deutschland. Eigenart des Landes Brandenburg” (Spotkania z językiem i kulturą – Niemcy. Osobliwości kraju związkowego Brandenburgia).

W dniach 28 – 29 kwietnia 2016 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskimodbyła się V międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych, zatytułowana Glottodidaktik. Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft (Glottodydaktyka. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość).

W dniu 5 kwietnia 2016 r. Kierownik Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ oraz Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego naszej Uczelni, wraz z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim, współorganizowali wizytę Ambasadora Republiki Białoruś w RP, pana Aleksandra Averyanova w PWSZ – w Bibliotece Głównej, połączonej z wykładem dla studentów na temat aktualnej sytuacji gospodarczej i perspektyw inwestowania na Białorusi, wygłoszonym przez Radcę – Ministra w Ambasadzie RB – Igora Sekretę. Oficjalnego powitania gości dokonała JM Rektor Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top