Zakłady i katedry

 

Kierownik Zakładu Administracji

dr Aleksandra Szczerba-Zawada

pokój 208

tel. 95 7 279 530

e-mail: aszczerba-zawada@pwsz.pl

Dyżury dla studentów:

 

 

Pracownicy Zakładu Administracji

prof. dr hab. Irena Machaj

dr hab. Paweł Leszczynski

dr hab. Karol Mausch

dr hab. Witold Sobczak

dr hab. Patrycja Suwaj

dr Krystian Czarny

dr Sywlia Gwoździewicz

dr Marcin Jagodziński

dr Jacek Jaśkiewicz

dr Piotr Krzyżanowski

dr Mariusz Macudziński

dr Katarzyna Samulska

dr Karol Siemaszko

dr Robert Słabuszewski

dr Ewa Szuber - Bednarz

dr Bogna Wach

dr Mgdalena Wolińska

mgr Łukasz Marcinkiewicz

 

Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego

dr hab. Bogusław Jagusiak

pokój 206

tel. 95 7 279 533

e-mail: bjagusiak@wat.edu.pl

Dyżury dla studentów:

I tydzień poniedziałek, godz.

I tydzień wtorek, godz.

 

Pracownicy Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego

prof. dr hab. Zbigniew Czachór

prof. dr hab. Janusz Faryś

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

dr hab. Kaimierz Kraj

dr hab. Jerzy Rossa

dr hab. Joachim v. Wedel

dr Łukasz Budzyński

dr Anna Chabasińska

dr Marek Działoszyński

dr Krzysztof Gorazdowski

dr Grzegorz Klein

dr Marek Laskowski

dr Stanisław Lenard

dr Joanna Lubimow

dr Robert Maciejczyk

dr Tomasz Marcinkowski

dr Zdzisław Maślak

dr Juliusz Sikorski

dr Andrzej Skwarski

dr Waldemar Zakrzewski

mgr Jarosław Janiak

mgr Waldemar Kaak

 

 

Kierownik Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej

prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński

pokój 209

tel. 95 7 279 529

e-mail: paw.lesz@wp.pl

 

Zespół badawczy

prof. zw. dr hab. Janusz Faryś

prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński

dr Przemysław Słowiński

dr Anna Chabasińska

dr Piotr J. Krzyżanowski

dr Bogna Wach

dr Łukasz Budzyński

 

 

Pobierz ten plik (1. Koncepcja funkcjonowania Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej.docx) 1. Koncepcja funkcjonowania Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej.docx

Pobierz ten plik (2. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Poznań 15-16.05.2014.docx) 2. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Poznań 15-16.05.2014.docx

Pobierz plik (Wykaz publikacji 1997-2019.docx) 3. Wykaz publikacji prof. nadzw. dr hab. P. Leszczyński 1997-2019

Pobierz ten plik (wykłady i konferencje.docx) 4. Wykłady i konferencje

Pobierz ten plik (Page-1.jpg) Page-1.jpg

Pobierz plik (Zaświadczenie.jpg) Zaświadczenie.jpg

 

W dniu 5 kwietnia 2016 r. Kierownik Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ oraz Katedry Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego naszej Uczelni, wraz z Zachodnią Izbą Przemysłowo-Handlową w Gorzowie Wielkopolskim, współorganizowali wizytę Ambasadora Republiki Białoruś w RP, pana Aleksandra Averyanova w PWSZ – w Bibliotece Głównej, połączonej z wykładem dla studentów na temat aktualnej sytuacji gospodarczej i perspektyw inwestowania na Białorusi, wygłoszonym przez Radcę – Ministra w Ambasadzie RB – Igora Sekretę. Oficjalnego powitania gości dokonała JM Rektor Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Oprócz wspomnianych osobistości, w wykładzie uczestniczyli też towarzyszący Ambasadorowi dyrektorzy przedstawicielstw dwóch białoruskich banków działających w Polsce oraz firmy konsultingowej z siedzibą w Mińsku, a ponadto wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Krzysztof Kononowicz, dyrektor Biura ZIP-H Stanisław Owczarek, dr Halina Uchto – Pełnomocnik Rektora PWSZ do Spraw Współpracy Międzynarodowej, dr Anna Chabasińska – Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ i współpracownik Pracowni Analiz Wschodniego Sąsiedztwa oraz członkini zespołu badawczego wspomnianej na wstępie Katedry, prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński – kierownik Pracowni oraz Katedry, a także inni nauczyciele akademiccy.

Paweł Leszczyński

 

 

Rozmowy w Radio "Zachód"

http://www.zachod.pl/radio-zachod/audycje/ksiazki/miedzy-unia-a-rosja/

http://www.zachod.pl/radio-zachod/audycje/ksiazki/najdluzsza-wojna-przed-ukraina-byl-wietnam/

http://www.zachod.pl/radio-zachod/audycje/ksiazki/jak-wygrac-wybory/

 

Kierownik Katedry Podmiotowego Zarządzania Systemami Bezpieczeństwa

dr hab. Bogusław Jagusiak

pokój 206

tel. 95 7 279 533

e-mail: bjagusiak@wat.edu.pl

 

Członkowie Katedry

dr Sylwia Gwoździewicz

dr Krzysztof Gorazdowski

dr Tomasz Marcinkowski

dr Juliusz Sikorski

dr Aleksandra Szczerba-Zawada

dr Waldemar Zakrzewski

mgr Waldemar Kaak

mgr Joanna Lubimow

 

Pobierz ten plik (Plany rozwoju i współpracy Katedry PZSB.pdf) Plany rozwoju i współpracy Katedry PZSB.pdf

 

Kierownik Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego

prof. nadzw. dr hab. Patrycja Suwaj

pokój 205 budynek nr 7

tel. 95/7279531

e-mail: psuwaj@ajp.edu.pl

 

Członkowie Katedry

dr Jacek Jaśkiewicz

dr Katarzyna Samulska

 

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top