Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Ekonomiczego

dr hab. Paweł Prüfer - Dziekan

dr Małgorzata Trocka - Prodziekan ds. organizacji i rozwoju

dr Magdalena Byczkowska - Prodziekan ds. studenckich

Grupa nauczycieli akademickich posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

prof. dr hab. Ignacy Dziedziczak

prof. dr hab. Zenon Głodek

prof. dr hab. Włodimierz Januszkiewicz

prof. dr hab. Janusz Soboń

dr hab. inż. Marian Malicki

dr hab. Krzysztof Czyrka

dr hab. Maria Hass-Symotiuk

dr hab. Joanna Rogozińska-Mitrut

dr hab. Bogusław Stankiewicz

Grupa nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr Małgorzata Chojnacka

dr Grzegorz Drozdowski

Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

mgr Joanna Michalak

Grupa studentów wydziału, będących przedstawicielami samorządu studenckiego

Aleksandra Czyżak

Martyna Lis

Michał Majewski

Adrianna Rybacka

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top