Konkurs Wiedzy z Przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Informacje podstawowe o konkursie: „Przedsiębiorczość 2019” konkurs wiedzy z obszaru przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy ekonomicznej oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

Forma konkursu: Konkurs „Przedsiębiorczość” składa się z dwóch etapów.  Pierwszy etap odbywa się w szkole ponadgimnazjalnej przystępującej do konkursu i obejmuje test z pytaniami jednokrotnego wyboru.Drugi etap odbywa się w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. i obejmuje test z pytaniami wielokrotnego wyboru.

Do drugiego etapu zakwalifikowane zostają osoby, które uzyskają najwyższą ilość punktów w pierwszym etapie (minimum jedna osoba z każdej z przystępujących do konkursu szkół - w zależności od wyników w szkołach). Zasięg terytorialny konkursu:Do konkursu przystąpić mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. 

Czas i miejsce konkursu: Pierwszy etap Konkursu (w szkole ponadgimnazjalnej przystępującej do Konkursu) odbędzie się 12 lutego 2019 roku.


Drugi etap Konkursu odbędzie się 04 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Auli im. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Fryderyka Chopina 52, budynek nr 5.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top