|   EN

KONKURS WIEDZY „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Informacje podstawowe o konkursie:

„Przedsiębiorczość 2020” - konkurs wiedzy z obszaru przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy ekonomicznej oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

 

Forma konkursu:

Konkurs „Przedsiębiorczość” składa się z dwóch etapów:

  • pierwszy etap odbywa się w szkole ponadgimnazjalnej przystępującej do konkursu i obejmuje test z pytaniami jednokrotnego wyboru;
  • drugi etap odbywa się w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. i obejmuje test z pytaniami wielokrotnego wyboru. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostają osoby, które uzyskają najwyższą ilość punktów w pierwszym etapie (minimum jedna osoba z każdej z przystępujących do konkursu szkół - w zależności od wyników w szkołach).

 

Zasięg terytorialny konkursu:

Do konkursu przystąpić mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

 

Czas i miejsce konkursu:

Pierwszy etap Konkursu (w szkole ponadgimnazjalnej przystępującej do Konkursu) odbędzie się 20 stycznia 2020 roku.

Drugi etap Konkursu odbędzie się 24 marca 2020 roku o godzinie 10:00, na terenie kampusu uczelni przy ul. Chopina 52 w budynku nr 8 / sala nr 106.

 

Back to top