Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji

ZDROWIE W PERSPEKTYWIE PEDAGOGICZNEJ

Determinanty zdrowia dzieci i młodzieży

 

W dniu 28 listopada 2017 roku odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdrowie w perspektywie pedagogicznej” poświęcona szeroko rozumianej problematyce zagadnień obejmujących edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę.Konferencja zorganizowana została przez Katedrę Edukacji Dziecka Wydziału Humanistycznego, a tematem tegorocznych obrady były determinanty  zdrowia dzieci i młodzieży.

Do wystąpień zakwalifikowano 21 referatów z następujących ośrodków akademickich: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,  Akademia im. Jakuba Z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Oficjalnego otwarcia konferencji dokonała prof.nadzw. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz, Dziekan Wydziału Humanistycznego wraz z prof. nadzw. AJP dr hab. Beatą Orłowską, Kierownikiem Katedry Edukacji Dziecka Wydziału Humanistycznego. W sesji plenarnej wysłuchano wystąpień prof. nadzw.US  dr hab. Danuty Umiastowskiej „ Przygotowanie dziecka do całożyciowej aktywności fizycznej jako elementu zdrowego stylu życia”, prof. nadzw. UZ dr hab. Lidii Kataryńczuk - Mania  na temat „ Muzyka a zdrowie z perspektywy pedagogicznej”, dr Joanny Ratajczak z Uniwersytetu Szczecińskiego „Rola rodziców dziecka z nadmierną masą ciała w przygotowaniu do zmiany postawy wobec aktywności ruchowej”, a także dra Krzysztofa Prętkiego z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z referatem „ Problematyka zdrowia dzieci i młodzieży na łamach czasopisma Opieka nad dzieckiem w okresie Drugiej Rzeczpospolitej”. Różnorodność tematów wystąpień sesji plenarnej wprowadziły ssłuchaczy w zagadnienia prezentowane w części drugiej konferencji, której obrady prowadzone były w czterech równoległych sekcjach. Po raz drugi mieliśmy możliwość wysłuchania wystąpień studentów, którzy reprezentowali Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Zielonogórski i  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naszą uczelnię reprezentował student II roku pedagogiki Ariel Krokosz (współautorką referatu była studentka Magdalena Jastrzębska). Po raz pierwszy konferencji towarzyszyły warsztaty przeprowadzone przez prof. dr hab. Joannę Kruk-Lasocką i mgr Annę Suchon z udziałem zaproszonych gości, uczestników warsztatów terapii zajęciowej z Gorzowa Wielkopolskiego i studentów naszej uczelni. Warsztaty nt. „Jak możemy zmienić baumanowski supermarket na farmer`s market?” pokazały naszym studentom i uczestnikom konferencji możliwości pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.Podsumowania i oficjalnego zakończenia konferencji dokonała prof. nadzw.AJP dr hab. Beata Orłowska, Przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji, zapraszając uczestników na kolejną, piątą edycję za dwa lata.


Dr Danuta Godlewska

St. II r. pedagogiki Martyna Ulatowska   

Lokalizacja

Kontakt

Back to top