15 czerwca na świetlicy w Santocku mgr inż. Rafał Samulski - keirownik Laboratorium Środowiskowego Wydziału Technciznego zaprezentował umiejętności drukarki 3D. 

Dnia 7 czerwca studenci kierunku Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn Wydziały Technicznego wraz z dr inż. Anną Biedą oraz dr inż. Anetą Jakubus mieli okazję zwiedzić Elektrownię Wodną w miejscowości Kamienna. Jest to mała elektrownia wodna o mocy 0,96 MW na rzece Drawa.

Dnia 8 czerwca studenci kierunku Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn Wydziału Technicznego zwiedzili wraz z dr inż. Anna Biedą zwiedzili gorzowską Oczyszczalnię Ścieków. Technologia oczyszczania ścieków w gorzowskim oddziale polega na biologicznym procesie osadu czynnego, poprzedzonym mechanicznym oczyszczeniem ścieków. 

Dnia 6 czerwca studenci kierunku Energetyka Wydziału Technicznego AJP mieli okazję zwiedzić firmę Solvay Engineering Plastics Poland Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. (znajdująca się na terenie Stilonu), która zajmuje się produkcją specjalistycznych materiałów poliamidowych na potrzeby światowego rynku motoryzacyjnego, elektrycznego i elektronicznego oraz artykułów konsumpcyjnych. 

W ramach umowy patronackiej  uczniowie Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z Krzyża Wielkopolskiego, kształcących się w zawodzie technik elektryk i technik mechanik, kolejny raz uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Wydział Techniczny.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 od roku akademickiego 2018/2019 ustanowił stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top