Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża przyjmuje zgłoszenia studentów i pracowników naszej Uczelni na 30-godzinne kursy językowe. W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski i ukraiński.

Zgłoszenia zawierające: wybór języka na kursie, imię i nazwisko, status uczestnika (pracownik/student), adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego prosimy kierować na adres: //www.ajp.edu.pl/koordynator@pwsz.pl">koordynator@ajp.edu.pl do końca stycznia 2018 roku.

Opłata za kurs wynosi 1 zł za lekcję. Kursy dofinansowane będą z funduszy programu Erasmus+.

Poziom danego języka na kursie uzależniony będzie od grupy chętnych (ich poziomu językowego).

Zapraszamy!

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża wraz z Zielonogórską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, organizuje zawody II stopnia (okręgowe) XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest rozgrywana już od 1974 r. i ma charakter ogólnopolski. Jej statutowym celem jest m.in.: rozbudzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania zagadnieniami technicznymi, rozwijanie nabytych w szkole umiejętności technicznych oraz samokształcenie potrzebne do zdobycia odpowiednich umiejętności i uzyskania kompetencji specjalistyczno-technicznych, czy też rozszerzenie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży.

XLIV edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej na poziomie okręgowym odbędzie się na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Rozpoczęcie zawodów odbędzie się 5 stycznia 2018 r. w godz. 9:30 w auli, w budynku numer 5, ul. Fryderyka Chopina 52.

28 listopada 2017 r. studenci Inżynierii bezpieczeństwa oraz Energetyki w ramach zajęć z przedmiotów „Chemia” oraz „Ochrona środowiska w energetyce” uczestniczyli w wizycie studyjnej w Elektrociepłowni w Gorzowie Wlkp.

Od poniedziałku 18 grudnia 2017 r. rusza nabór na studia II stopnia na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn.
Zapraszamy na stronę:
http://www.ajp.edu.pl/
zakładka:
REKRUTACJA OGÓLNA

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (obecnie Akademia im. Jakuba z Paradyża) Pan Grzegorz Krzywoszyja obronił w dniu 22.11.2017 r. doktorat na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tematem pracy był „Komputerowy system wspomagania diagnostyki stanu rodzin pszczelich”, a jej promotorem dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ. Warto zaznaczyć, że promotorem pomocniczym był pracownik naszego Wydziału dr inż. Grzegorz Andrzejewski.

Zapraszamy studentów chętnych do udziału w Legii Akademickiej na spotkanie z Prorektorem ds. Studenckich dr Przemysławem Słowińskim. Spotkanie odbędzie się w piątek, 8 grudnia 2017 r. w sali 3 blok 6, przy ulicy ul. Fryderyka Chopina 52 o godz. 10:00.

 

Projekt piloztażowy pt. "Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej - część teoretyczna" jest finansowany ze środków Mnisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top