Oceny pracowników Wydziału Technicznego przez studenta
w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016 
 
 

Dni 22 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie  Komisji Stypendialnej na której zostały rozpatrzone wnioski studentów Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim o przyznanie stypendium naukowego z funduszu Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji.

Komisja Stypendialna wyróżniła czterech studentów, przyznając stypendia wysokości 700 zł.

Dawidowicz Jakub – mechanika i budowa maszyn

Klimczak Daniel – mechanika i budowa maszyn

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

 

15 listopada 2016 r. Studenci kierunku Informatyka wraz z opiekunami Panem mgr inż. Markiem Kannchenem oraz Panią dr inż. Aleksandrą Radomską-Zalas odbyli wizytę studyjną w firmie Asseco Data Systems w Szczecinie. Firma Asseco Data Systems to jedna z największych spółek IT w Polsce, należąca do Grupy Asseco – 6. producenta oprogramowania w Europie. Oferuje rozwiązania i oprogramowanie dla administracji samorządowej oraz biznesu. W trakcie wizyty uczestnicy wzięli udział w zajęciach warsztatowych przy dostarczanej przez firmę Asseco DS platformie UniCloud, czyli pierwszej polskiej chmury klasy Platform as a Service (PaaS) i zarazem pierwszej usługi opartej w 100% o szybkie napędy SSD.

W poniedziałek 14 listopada w naszej Uczelni odbyła się Inauguracja obchodów Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości, pod tytułem „Cztery najpilniej strzeżone strategie promocji i sprzedaży w Internecie". Konferencja związana była z międzynarodową kampanią, której celem jest promocja świadomego rozwoju, aktywnej postawy wobec życia i podejmowania biznesowych inicjatyw. Przedsięwzięcie było wspólną inicjatywą Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego oraz firmy reklamowej Prosper Advertising & Publishing z Gorzowa.

         Tematyka konferencji poświęcona została zagadnieniom internetowych strategii promocji i sprzedaży w Internecie, a jaj głównym celem było zaprezentowanie dla lokalnych przedsiębiorców wiedzy i narzędzi w rozpoczęciu działań promocji wsparcia sprzedaży w Internecie również na rynku lokalnym. Podczas spotkania obyła się również dyskusja panelową z udziałem: 

08 listopada 2016 r. Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim wraz z wychowawcą Panem mgr inż. Sławomirem Wroniakiem. Wizyta uczniów, którzy na kształcą się w zawodzie technik informatyk, była pierwszym z cyklu zaplanowanych spotkań. 

Dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas poprowadziła dla uczniów zajęcia z programowania strukturalnego, a pod opieką Pana inż. Rafała Samulskiego uczniowie mieli okazję zwiedzić laboratorium środowiskowe i zobaczyć jak działają maszyny i urządzenia będące wyposażeniem poszczególnych sal. 

14 października 2016 r. odbyły się obchody Jubileuszu 65-lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim, w których przyjemność miał uczestniczyć i reprezentować Panią Rektor prof. Elżbietę Sokrupską-Raczyńska Dziekan Wydziału Technicznego dr Andrzej Kuciński.

Raz jeszcze gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top