Dzięki współpracy pracowników Wydziału Technicznego ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich powstało Koło SIMP przy Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (skrót: Koło SIMP przy WT AJD). Dnia 25.01.2019 odbyło się zebranie wyborcze Koła gdzie jednogłośnie na Prezesa Koła wybrano Panią Joannę Kostrzewę. W skład Członków Zarządu Koła wchodzą Aneta Jakubus, Marta Malinowska, Marcin Kłos oraz Wiesław Hajduk.

Do głównych zadań i celów Koła SIMP przy WT AJP należy w szczególności:

- zachęcanie studentów do pogłębianie swoich zainteresowań naukowych oraz pomoc w ich realizacji poprzez wsparcie ze strony nauczycieli akademickich, oraz kontakt z przemysłem;

- opieka nad przygotowaniem i przebiegiem konkursu Ogólnopolskiego o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej;

- rozwijanie współpracy na poziomie uczelnia – przemysł, w celu współpracy naukowo-badawczej;

- prowadzenie cyklu spotkań pod wstępnym tytułem „Przemysł-nauka-dobre połączenie”.

Wszelkich informacji udziela:

Joanna Kostrzewa

e – mail: koloSIMP.AJP@gmail.com

tel. 504-155-239

www.facebook.com/koloSIMPprzyAJP/

Lokalizacja

Kontakt

Back to top