1 czerwca 2019 r. studenci trzeciego roku energetyki  wraz z wykładowcą dr inż. Jerzym Podhajeckim, w ramach zajęć z „Techniki Wysokich Napięć” wizytowali warsztaty transformatorowe firmy ENEA Serwis sp. z o.o. w Gronówku k.Leszna. Przyszli inżynierowie zapoznali się z budową stacji transformatorowych oraz naprawą transformatorów wysokich, średnich i niskich napięć.

Specjalistyczne laboratorium przybliżyło im badanie oleju transformatorowego z zakresu napięcia przebicia, liczby kwasowej,  zawartości wody, temperatury zapłonu, rezystywności i współczynnika strat dielektrycznych. Przebywając w hali prób mogli zaobserwować proces sprawdzania transformatorów pod kątem rezystancji uzwojenia i izolacji po remoncie lub wymianie oleju. Pracownicy firmy zaprezentowali również instalację fotowoltaiczną postawioną na gruncie o mocy 30kW, która w pełni pokrywa potrzeby elektryczne zakładu. Wizyta ta pozwoliła ugruntować wiedzę zdobytą na wykładach.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top