Rok akademicki 2018/2019

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”).

 

 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze „starą maturą” jest konkurs ocen na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek i specjalność studiów.
 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym, polegającym na konkursie świadectw sumowane są punkty rekrutacyjne za oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek i specjalność studiów z zastosowaniem przeliczników.
 3. Spośród kilku ocen na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej kandydat może wybrać jedną ocenę najlepszą z każdego przedmiotu przewidzianego w szczegółowych warunkach rekrutacji na kierunek i specjalność studiów.
 4. Kandydat, który nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego w szczegółowych warunkach rekrutacji oraz nie przedstawił oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości, w procesie rekrutacji uzyskuje z tego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych, ale podlega dalszej procedurze kwalifikacyjnej.
 5. W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą punktację ocen uzyskanych na świadectwie:

 

a)    skala ocen 1-6

 

Ocena na świadectwie dojrzałości

Liczba punktów rekrutacyjnych

Celujący - 6

100

Bardzo dobry - 5

90

Dobry  - 4

70

Dostateczny - 3

50

Mierny / dopuszczający - 2

35

 

b)   skala ocen 2-5

 

Ocena na świadectwie dojrzałości

Liczba punktów rekrutacyjnych

Bardzo dobry - 5

100

Dobry - 4

70

Dostateczny - 3

50

          6. Przelicznik stosowany do ocen uzyskanych z przedmiotów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na poszczególne kierunki i specjalności studiów przedstawiony jest w punktach: 7, 8, 9, 10.

 

Pobierz plik (WAiBN STARA matura 2018-2019 1.doc)  7. Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

 • adminstracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • kryminologia stosowana

Pobierz plik (WE STARA matura 2018-2019.doc) 8. Wydział Ekonomiczny

 • ekonomia
 • finanse i zarządzanie
 • logistyka
 • zarządzanie

Pobierz plik (WH STARA matura 2018-2019.doc)  9. Wydział Humanistyczny

 • filologia – filologia angielska
 • filologia – filologia niemiecka
 • filologia - filologia angielska od podstaw
 • filologia – filologia niemiecka od podstaw
 • filologia polska
 • kulturoznawstwo
 • komunikacja medialna i społeczna
 • pedagogika
 • turystyka i rekreacja

Pobierz plik (WT STARA matura 2018-2019.doc)  10. Wydział Techniczny

 • energetyka
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • mechanika i budowa maszyn

Lokalizacja

Kontakt

Back to top