W imieniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Partnerów mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Drugim Międzynarodowym Kongresie CEWSE "European Security and Stability in a Complex Global Order"

, który odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, budynek 5.

Kongres został objęty Honorowym Patronatem J. M. Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Parlamentu Europejskiego.

Konferencja ma na celu zainicjowanie debaty z udziałem przedstawicieli różnych środowisk w temacie szeroko rozumianego bezpieczeństwa UE. W trakcie spotkania prelegenci (praktycy i teoretycy badań nad Unią Europejską z Polski i zagranicy) oraz  pozostali uczestnicy konferencji będą starali się przeanalizować strategiczne, z punktu widzenia państw UE, zagadnienia związane z potencjalnym rozwoje WPZiB UE, wyzwań, jakie przed UE stoją w tym kontekście, wymogów bezpieczeństwa energetycznego, informatycznego czy społecznego oraz ocenić dotychczas podejmowane decyzje w tej sprawie. Podczas konferencji zostanie również podjęta próba wypracowania efektywniejszego sposobu rozwiązania zidentyfikowanych problemów we wskazanych obszarach.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do udziału w Debacie CEWSE nt. "EU Facing Current Challenges, Opportunities, Crises & Conflicts", która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. (wtorek) w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, w Bibliotece Głównej.  

Kongres i Debata są realizowane w ramach Jean Monnet Centre of Excellence at SGH Warsaw School of Economics (CEWSE) przy współfinansowaniu Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Programy obu wydarzeń są dostępne na stronie internetowej CEWSE www.cewse.pl. Językiem obrad będzie język angielski. Udział w Kongresie i w Dyskusji Panelowej jest bezpłatny.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top