W dniach 2-5 września 2018 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona z Warsztatami Metodologii Pedagogicznej z cyklu spotkań „Wychowanie na motywach sztuki”.

 Honorowy patronat nad konferencją objęła
JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

 

 

Tematem wiodącym tegorocznych obrad uczyniono namysł nad muzyką i wychowaniem w ujęciu komplementarnym. Co roku konferencja wraz z warsztatami metodologicznymi odbywa się w formie cyklicznych spotkań naukowych umożliwiających prowadzenie dyskusji interdyscyplinarnych poszukujących związków teoretycznych
i praktycznych między sztuką i wychowaniem.

Zapraszamy do relacji filmowej!

https://www.youtube.com/watch?v=A3rVtWTFGFU&t=1s

Przewodniczący Konferencji:                                                           Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Andrzej J. Sowiński       

                        dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz

                          mgr Piotr Mączka

                            mgr Marta Wawrzyniak

                            mgr Anna Musiał – Gąsiorowska

  

                                                                                                      

Załączniki:
Pobierz plik (Czołówka-Wisełka.jpg)Wisełka 2018

Lokalizacja

Kontakt

Back to top