V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE POLSKI.

ZAGROŻENIA I DETERMINANTY ZMIAN

TRANSREGIONALNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA.
TEORIA I PRAKTYKA

Gorzów Wielkopolski, 4 kwietnia 2019 r.

ORGANIZATORZY:

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego
WAT im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich
Akademia im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

PATRONAT HONOROWY:

JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Wojewoda Lubuski

                                                                                                                        Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

                                                                                                             Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Celem konferencji jest ukazanie istoty transregionalnych wyzwań dla bezpieczeństwa w aspekcie zidentyfikowanych zdarzeń, zjawisk i procesów, a także ukazanie nowych czynników o charakterze transregionalnym, determinujących współczesne środowisko bezpieczeństwa.

Szczegóły dot. konferencji w załączniku 

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top