W dniu 20 marca 2019 r. odbyło się I Walne Zebranie Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w Gorzowie Wielkopolskim.

Na prezesa oddziału wybrano dr Annę Chabasińską.

Statutowym celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauk politycznych i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie oraz wpływanie na kształtowanie kultury politycznej społeczeństwa.

Siedziba gorzowskiego Oddziału PTNP mieści się, za zgodą władz uczelni, przy Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego.

Chętnych, chcących włączyć się w pracę Oddziału, zapraszamy do członkostwa!

Kontakt z Oddziałem: jsikorski@ajp.edu.pl

Lokalizacja

Kontakt

Back to top