Kwerenda archiwalna w Martin-Opitz-Bibliothek oraz badania w prywatnym archiwum Heimatkreis Meseritz

Na przełomie września i października 2018 roku przebywałam na szkoleniu w ramach programu Erasmus+, podczas którego prowadziłam m.in. kwerendę zasobów biblioteki i archiwum Martin-Opitz-Bibliothek w Herne  (Niemcy). 

Ośrodek ten jest największą w Niemczech skarbnicą zasobów dotyczących niemieckiej kultury i historii Europy wschodniej. W głównej mierze zbiory Martin-Opitz-Bibliothek dotyczą regonów położonych w zachodniej Polsce. Przez pięć dni po 8 godzin przeglądałam i skanowałam zamówione wcześniej dokumenty. W ramach comiesięcznych kolokwiów naukowych wygłosiłam wykład na temat cmentarzy ewangelickich powiatów międzyrzeckiego i międzychodzkiego, który spotkał się z dużym zainteresowaniem  i zakończony został ożywioną dyskusją, w której uczestniczyli miedzy innymi dr Wolfgang Kessler, wybitny znawca tematyki tak zwanego „niemieckiego Wschodu” oraz dyrektor placówki, dr Hans-Jakob Tebarth. Następnie przeprowadziłam badania w prywatnym archiwum Heimatkreis Meseritz, które zlokalizowane jest pod Kolonią, gdzie udało mi się dotrzeć do unikatowych materiałów, jak prywatne listy, fotografie i relacje dotyczące powojennych losów dawnych niemieckich mieszkańców powiatu międzyrzeckiego.

Dzięki przeprowadzonej kwerendzie zasobów bibliotecznych  i archiwum Martin-Opitz-Bibliothek w Herne oraz badaniom w prywatnym archiwum Heimatkreis Meseritz skorzystałam z materiałów źródłowych, które będą niezwykle pomocne w prowadzonych przeze mnie badaniach naukowych.

dr  Małgorzata Czabańska-Rosada        

Katedra Historii, Książki i Czasopism AJP

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top