Na Wydziale Technicznym prowadzone są 3,5 letnie studia inżynierskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: informatyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria bezpieczeństwa, energetyka.
Studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

OFERTA REKRUTACYJNA r.a. 2017/2018

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 Procesy produkcyjne i technologiczne 

 Inwestycje i wdrożenia przemysłowe

Urządzenia i systemy mechatroniczne

 

INFORMATYKA

   Tworzenie aplikacji internetowych 

  Projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych 

Mikroprocesorowe systemy sterowania

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 Inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy 

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych

 

ENERGETYKA

Elektroenergetyka

Odnawialne źródła energii


 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 Urządzenia i procesy technologiczne w przemyśle 

 Inżynieria projektowania maszyn i urządzeń 

 Inżynieria jakości 

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top