MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (profil praktyczny)

Studia II stopnia (magisterskie) - stacjonarne i niestacjonarne trwają 1,5 roku (3 semestry). W ramach studiów studenci odbywaja obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

Studia oferują kompleksowe wykształcenie w zakresie budowy maszyn, zasad projektowania, konstruowania i wytwarzania oraz eksploatacji. Poza przedmiotami podstawowymi, których poznanie jest konieczne do dalszego poszerzania wiedzy, kierunek oferuje wiele specjalistycznych przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych. Program studiów obejmuje techniki i narzędzia z zakresu m. in.: analizy i optymalizacji konstrukcji, współczesnych materiałów inżynierskich, komputerowego wspomagania w projektowaniu i wytwarzania (CAD, CAM i CAE) czy zintegrowanych systemów wytwarzania. Proces kształcenia pozwala na nabycie umiejętności w zakresie inżynierii jakości, inżynierii maszyn i urządzeń oraz urządzeń i procesów technologicznych w przemyśle, a program kształcenia jest zgodny z zapotrzebowaniem przemysłu Regionu Lubuskiego. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach znajdujących się w Laboratorium Środowiskowym z wykorzystaniem światowej klasy sprzętu, który pozwala zapoznać studentów z najnowocześniejszymi rozwiązaniami pracy inżyniera mechanika i przejść z teorii do praktyki.

SPECJALNOŚCI oferowane od drugiego semestru studiów:

- inżynieria projektowania maszyn i urządzeń,

- inżynieria jakości,

- urządzenia i procesy technologiczne w przemyśle.

Specjalność: inżynieria projektowania maszyn i urządzeń.

Specjalność inżynieria projektowania maszyn i urządzeń realizuje kształcenie w zakresie budowy i eksploatacji nowoczesnych maszyn i urządzeń, organizowania ich eksploatacji zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i dyrektyw, wykorzystywania systemów komputerowych w zagadnieniach konstrukcyjnych, organizowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, projektowania układów napędowych maszyn i urządzeń oraz systemów ich sterowania.

Perspektywy zatrudnienia.

Absolwenci specjalności inżynieria projektowania maszyn i urządzeń mogą podjąć zatrudnienie na stanowiskach: inżynier nadzoru mechanicznego, inżynier serwisu, inżynier produkcji, inżynier mechatronik, inżynier spawalnik, inżynier montażu, inżynier jakości, inżynier mechanik technolog, inżynier mechanik konstruktor, mechanik utrzymania ruchu, specjalista ds. planowania, specjalista ds. rozwoju, inżynier-projektant CAD.

Specjalność: inżynieria jakości.

Specjalność inżynieria jakości realizuje kształcenie z zakresu projektowania, wprowadzania odpowiednich metod sterowania i kontroli jakości w produkcji oraz wykorzystywanie stosownych przyrządów i systemów pomiarowych w procesach sterowania jakością produkcji oraz badania jakości wyrobów. W ramach prowadzonych zajęć studenci zapoznają się z normalizacją i certyfikacją produktów zgodnych z wymaganiami odpowiednich norm europejskich oraz nowoczesnymi metodami pomiarowymi.

Perspektywy zatrudnienia.

Absolwenci inżynieria jakości mogą podjąć zatrudnienie na stanowiskach: inspektor jakości, kontroler jakości, inżynier jakości, audytor wewnętrzny, inżynier nadzoru mechanicznego, inżynier serwisu, inżynier produkcji, inzynier mechatronik, inżynier montażu, specjalista ds. planowania, specjalista ds. rozwoju.

Specjalność: urządzenia i procesy technologiczne w przemyśle.

Specjalność urządzenia i procesy technologiczne w przemyśle realizuje kształcenie w zakresie projektowania i zarządzania procesami technologicznymi (spawalnictwo, odlewnictwo, obróbka ubytkowania i obróbka plastyczna) optymalizacji procesów technologicznych (również z punktu widzenia efektywnej organizacji produkcji), projektowania oprzyrządowania, opracowywania dokumentacji technologicznej i montażowej, transferu nowoczesnych technologii materiałowych oraz wytwarzania, prowadzenia prac badawczych w zakresie udoskonalenia i rozwoju procesów technologicznych. W ramach prowadzonych przedmiotów studenci uczestniczą w zajęciach w Laboratorium Systemów Produkcyjnych, Laboratorium Technik CNC, Laboratorium Modelowania i Nadzorowania Procesów, na których zapoznają się z nowoczesnymi procesami wytwórczymi.

Perspektywy zatrudnienia.

Absolwenci specjalności urządzenia i procesy technologiczne w przemyśle mogą podjąć zatrudnienie na stanowiskach: inżynier nadzoru technologicznego, inżynier serwisu, inżynier produkcji, inżynier spawalnik, inżynier montażu, inżynier jakości, inżynier mechanik technolog, mechanik utrzymania ruchu, specjalista ds. planowania, specjalista ds. rozwoju nowych technologii.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top