Kierując się potrzebą budowania społeczeństwa opartego na wiedzy oraz zgodnie z zasadami poszanowania wzajemnej niezależności, a także uwzględniając wzajemne korzyści, uznana została za celową współpraca pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

 

Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej               

pt. Owady i ptaki w kulturach świata,

W dniu 4 października 2019 r. JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska odebrała z rąk społecznego doradcy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wicepremiera Jarosława Gowina dr inż. Stanisława Iwana czek na realizację projektu „AKADEMIA 2.0.” rozwój AJP w Gorzowie Wielkopolskim.

Uruchomiliśmy w roku akademickim 2019/2020 studia podyplomowe w zakresach:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Monika Kopeć tel.: 95 7216061

W dniu 1 października 2019 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w naszej Uczelni. Rozpoczęła się ona Mszą Św., po której Władze, zaproszeni goście, pracownicy oraz studenci przeszli do Auli im. prof. Kirkora bud. nr 5 przy ul. Fryderyka Chopina 52. Tam rozpoczęła się główna część uroczystości, którą otworzyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Dnia 30 września 2019 r. odbyła się pierwsza w dziejach Uczelni publiczna obrona rozprawy doktorskiej Językowo-kulturowa kreacja rodziny w powieściach Wiesława Myśliwskiego, której autorem jest Wojciech Kuska.

W dniu 24 września 2019 r. Senat Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim powołał do pełnienia funkcji:

Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Prorektor ds. studenckichdr Przemysław Słowiński

 

Dziekan Wydziału Technicznegoprof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak

Dziekan Wydziału Humanistycznegoprof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowegoprof. AJP dr hab. Beata Orłowska

Pełniąca obowiązki Dziekana Wydziału Ekonomicznegodr Magdalena Byczkowska

Prodziekan Wydziału Technicznegodr inż. Aleksandra Radomska-Zalas

Prodziekan Wydziału Humanistycznegodr Jolanta Gebreselassie

Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowegodr Anna Chabasińska

Prodziekan Wydziału Ekonomicznegodr Małgorzata Trocka

Prodziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu dr Arkadiusz Wołoszyn

Pełnomocnik Rektora ds. równego traktowaniadr Anna Dobrychłop

dr Halina Uchto nominacja na stanowisko Profesora AJP

 

Zmiany obowiązywać będą od 1 października 2019 r. 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top