Szanowni Państwo, 

W załączniku poniżej Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 7 grudnia 2018 r.,

JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska zaprasza wszystkich pracowników Akademii na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 18 grudnia 2018 r. 

Poniżej Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia w sprawie zgłoszonych kandydatur uzupełniających.

W sobotę 24 listopada 2018 roku odbyła się XIV edycja Konkursu Ortograficznego z Języka Polskiego dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy. Organizatorem konkursu jest Katedra Języków Słowiańskich Wydziału Filologii Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku  i znajdujące się tam Centrum Polonistyczne, we współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Patronat honorowy objęła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  w Kijowie.

Mistrzem Ortografii 2018 roku została Iryna Harasymiuk z Iwano-Frankowska.

Pobierz plik (XIV Konkurs Ortograficzny dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy.pdf) XIV Konkurs Ortograficzny dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy.pdf

Pobierz plik (XIV edycja  Konkursu Ortograficznego, protokół2.pdf) XIV edycja Konkursu Ortograficznego, protokół2.pdf

Pobierz plik (XIV edycja  Konkursu Ortograficznego, wyniki.pdf) XIV edycja Konkursu Ortograficznego, wyniki.pdf

Poniżej znajdują sie Komunikaty w sprawie wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu i  Rad Wydziałów :

Komunikat UKW 06-2018 - pojęcie czynne i bierne prawo wyborcze

Komunikat UKW 07-2018 - wybory uzupełniające do Kolegium Elektorów, Senatu oraz Rad Wydziałów

 

 

W dniach 15-19 listopada 2018r. przebywałam na wyjeździe w ramach Erasmus + w partnerskiej uczelni Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. Poza spotkaniami ze studentami uczestniczyłam w Międzynarodowej Konferencji pt.: International Conference Empowerment in Times of Forced Migration. Celem konferencji było podjęcie dyskusji na temat profesjonalnego wsparcia, teoretycznego i praktycznego, autonomii i samoorganizacji. Główny nacisk w dyskusjach skierowany był na przezwyciężanie nierówności społecznych między tubylcami a imigrantami. Naukowcy społeczni ze Szwajcarii, Rumunii, Grecji, Ukrainy, Polski i Niemiec badają teoretyczne argumenty i ustalenia empiryczne dotyczące nierówności społecznej, solidarności, uczestnictwa i sukcesu procesów związanych ze wsparciem społecznym. Natomiast główni „aktorzy”, będący „klientami” pracy socjalnej oraz są zaangażowani w działalność różnych organizacji przedstawiali swoje perspektywy wypracowane w praktyce i zaprosili do dialogu Moje wystąpienie dotyczyło Nationale und ethnische Minderheiten in Polen. Probleme und Herausforderungen. Bardzo ciekawe wystąpienia i ożywiona dyskusja wszystkich uczestników konferencji pokazały, że problemy współczesnego świata są ważnym obszarem badawczym wielu naukowców pracujących w różnych ośrodkach ale też są „żywym” tematem działalności m.in. stowarzyszeń i innych instytucji pomocowych z obszaru pracy socjalnej.

dr hab. prof. nadzw. Beata A. Orłowska

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkanie z konsulem Ambasady Stanów Zjednoczonych – Nickiem Laverty.

Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża przyjmuje zgłoszenia studentów i pracowników AJP na 30-godzinne kursy językowe organizowane w ramach programu Erasmus+.

W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

Zgłoszenia prosimy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej AJP przy ul. Teatralnej 25, pokój 109, do 14 grudnia 2018 roku. Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Opłata za kurs wynosi 1 zł za lekcję. Kursy dofinansowane będą z funduszy programu Erasmus+.  

Więcej informacji pod nr tel.: 95 721 60 70 lub koordynator@ajp.edu.pl.

Zapraszamy!

 

Do pobrania:

Pobierz plik (77-16 ZR załącznik nr 6 - formularz zgłoszeniowy.doc) Formularz zgłoszeniowy

Lokalizacja

Kontakt

Back to top